top of page

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προστασία δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα (που συνήθως αναφέρονται ως «δεδομένα» παρακάτω) υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο και για τον σκοπό της παροχής ενός λειτουργικού και φιλικού προς τον χρήστη ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου του και των υπηρεσιών που προσφέρονται εκεί.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 αριθ. οποιαδήποτε τέτοια σειρά διαδικασιών σε σχέση με προσωπικά δεδομένα, όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, τακτοποίηση, αποθήκευση, προσαρμογή ή αλλαγή, ανάγνωση, αναζήτηση, χρήση, αποκάλυψη μέσω μετάδοσης, διάδοσης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής παροχής, σύγκρισης ή σύνδεσης, περιορισμό, διαγραφή ή καταστροφή.

 

Με την ακόλουθη δήλωση προστασίας δεδομένων, σας ενημερώνουμε ιδιαίτερα για το είδος, το εύρος, το σκοπό, τη διάρκεια και τη νομική βάση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, εφόσον αποφασίσουμε είτε μόνοι είτε μαζί με άλλους για τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας. Επιπλέον, θα σας ενημερώσουμε παρακάτω σχετικά με τα στοιχεία τρίτων που χρησιμοποιούμε για λόγους βελτιστοποίησης και βελτίωσης της ποιότητας χρήσης, στο βαθμό που τρίτα μέρη επεξεργάζονται δεδομένα με δική τους ευθύνη.

 

Η δήλωση προστασίας δεδομένων μας έχει ως εξής:

 

Ι. Πληροφορίες για εμάς ως υπεύθυνους

ΙΙ. Δικαιώματα χρηστών και υποκειμένων των δεδομένων

III. Πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων

 

Ι. Πληροφορίες για εμάς ως υπεύθυνους

Υπεύθυνος πάροχος αυτού του ιστότοπου όσον αφορά τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων είναι:

 

Στυλ φλόγας

Hermesweg 7d

Τηλέφωνο: +49 179 674 0014

Email: info@flame.style

 

ΙΙ. Δικαιώματα χρηστών και υποκειμένων των δεδομένων

Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων που περιγράφεται λεπτομερέστερα παρακάτω, οι χρήστες και τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα

 

για επιβεβαίωση ως προς το εάν τα δεδομένα που σας αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία, για πληροφορίες σχετικά με τα επεξεργασμένα δεδομένα, για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων και για αντίγραφα των δεδομένων (βλ. επίσης άρθρο 15 GDPR)·

για διόρθωση ή συμπλήρωση λανθασμένων ή ελλιπών δεδομένων (βλ. επίσης άρθρο 16 GDPR).

στην άμεση διαγραφή των δεδομένων που σας αφορούν (βλ. επίσης άρθρο 17 GDPR), ή, εναλλακτικά, εάν απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 GDPR, στον περιορισμό της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 GDPR ;

να λαμβάνουν τα δεδομένα που τους αφορούν και παρέχονται από αυτούς και να μεταφέρουν αυτά τα δεδομένα σε άλλους παρόχους/υπεύθυνα μέρη (βλ. επίσης άρθρο 20 GDPR)·

να παραπονεθούν στην εποπτική αρχή εάν πιστεύουν ότι τα δεδομένα που τους αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον πάροχο κατά παράβαση των κανονισμών προστασίας δεδομένων (βλ. επίσης άρθρο 77 GDPR).

Επιπλέον, ο πάροχος υποχρεούται να ειδοποιεί όλους τους παραλήπτες στους οποίους έχουν αποκαλυφθεί δεδομένα από τον πάροχο για οποιαδήποτε διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας που πραγματοποιείται βάσει των άρθρων 16, 17 παράγραφος 1, 18 του GDPR. Ωστόσο, αυτή η υποχρέωση δεν υφίσταται εάν αυτή η κοινοποίηση είναι αδύνατη ή συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Ανεξάρτητα από αυτό, ο χρήστης έχει δικαίωμα σε πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους παραλήπτες.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 21 GDPR, οι χρήστες και τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν επίσης το δικαίωμα να αντιταχθούν στη μελλοντική επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον πάροχο σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR . Ειδικότερα, επιτρέπεται ένσταση για επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την άμεση διαφήμιση.

 

III. Πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων

Τα δεδομένα σας που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη χρήση του ιστότοπού μας θα διαγραφούν ή θα αποκλειστούν μόλις παύσει να ισχύει ο σκοπός της αποθήκευσης, η διαγραφή των δεδομένων δεν έρχεται σε αντίθεση με οποιεσδήποτε νόμιμες απαιτήσεις διατήρησης και δεν παρέχονται παρακάτω άλλες πληροφορίες για μεμονωμένες μεθόδους επεξεργασίας.

 

Δεδομένα διακομιστή

Για τεχνικούς λόγους, ιδίως για να διασφαλιστεί ένας ασφαλής και σταθερός ιστότοπος, το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο μεταδίδει δεδομένα σε εμάς ή στον πάροχο του διαδικτυακού μας χώρου. Με αυτά τα λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστή, μεταξύ άλλων, ο τύπος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας στο Διαδίκτυο, το λειτουργικό σύστημα, ο ιστότοπος από τον οποίο μεταβήκατε στον ιστότοπό μας (URL αναφοράς), ο ιστότοπος (οι ιστότοποι) του ιστότοπού μας που που επισκέπτεστε, την ημερομηνία και την ώρα της αντίστοιχης πρόσβασης καθώς και τη διεύθυνση IP της σύνδεσης στο διαδίκτυο από την οποία χρησιμοποιείται ο ιστότοπός μας.

 

Αυτά τα δεδομένα που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο αποθηκεύονται προσωρινά, αλλά όχι μαζί με άλλα δεδομένα από εσάς.

 

Αυτή η αποθήκευση πραγματοποιείται στη νομική βάση του άρθρου 6 Παρ. 1 λιτ.στ) GDPR. Το έννομο συμφέρον μας έγκειται στη βελτίωση, τη σταθερότητα, τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια της ιστοσελίδας μας.

 

Τα δεδομένα θα διαγραφούν μετά από επτά ημέρες το αργότερο, εκτός εάν απαιτείται περαιτέρω αποθήκευση για λόγους αποδεικτικών στοιχείων. Διαφορετικά, τα δεδομένα θα αποκλείονται πλήρως ή εν μέρει από τη διαγραφή μέχρι να διευκρινιστεί οριστικά ένα περιστατικό.

 

Μπισκότα

α) Cookies περιόδου λειτουργίας / cookies περιόδου λειτουργίας

Χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies στον ιστότοπό μας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου ή άλλες τεχνολογίες αποθήκευσης που αποθηκεύονται και αποθηκεύονται στη συσκευή σας από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Αυτά τα cookies επεξεργάζονται ορισμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς σε ατομική βάση, όπως το πρόγραμμα περιήγησής σας ή τα δεδομένα τοποθεσίας ή τη διεύθυνση IP σας.  

 

Αυτή η επεξεργασία καθιστά τον ιστότοπό μας πιο φιλικό προς το χρήστη, πιο αποτελεσματικό και ασφαλέστερο, καθώς η επεξεργασία επιτρέπει, για παράδειγμα, την αναπαραγωγή του ιστότοπού μας σε διαφορετικές γλώσσες ή την προσφορά μιας λειτουργίας καλαθιού αγορών.

 

Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β.) GDPR, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία δεδομένων για την έναρξη ή την επεξεργασία συμβάσεων.

 

Εάν η επεξεργασία δεν χρησιμεύει για την έναρξη ή την επεξεργασία μιας σύμβασης, το έννομο συμφέρον μας έγκειται στη βελτίωση της λειτουργικότητας του ιστότοπού μας. Η νομική βάση είναι τότε το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR.

 

Όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο, αυτά τα cookie περιόδου λειτουργίας διαγράφονται.

 

β) Cookies τρίτων

Ο ιστότοπός μας μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί cookies από συνεργαζόμενες εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε με σκοπό τη διαφήμιση, την ανάλυση ή τη βελτίωση της λειτουργικότητας του ιστότοπού μας.

 

Ανατρέξτε στις ακόλουθες πληροφορίες για λεπτομέρειες σχετικά με αυτό, ιδίως σχετικά με τους σκοπούς και τη νομική βάση για την επεξεργασία τέτοιων cookies τρίτων.

 

γ) Επιλογή εξάλειψης

Μπορείτε να αποτρέψετε ή να περιορίσετε την εγκατάσταση των cookies ρυθμίζοντας το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί ανά πάσα στιγμή. Τα βήματα και τα μέτρα που απαιτούνται για αυτό, ωστόσο, εξαρτώνται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία βοήθειας ή την τεκμηρίωση του προγράμματος περιήγησής σας στο Διαδίκτυο ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή την υποστήριξή του. Ωστόσο, στην περίπτωση των λεγόμενων flash cookies, η επεξεργασία δεν μπορεί να αποτραπεί μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης. Αντίθετα, πρέπει να αλλάξετε τη ρύθμιση του Flash player σας. Τα βήματα και τα μέτρα που απαιτούνται για αυτό εξαρτώνται επίσης από το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής Flash που χρησιμοποιείτε. Εάν έχετε απορίες, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία βοήθειας ή την τεκμηρίωση του Flash player σας ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή την υποστήριξη χρηστών.

 

Ωστόσο, εάν αποτρέψετε ή περιορίσετε την εγκατάσταση cookies, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες οι λειτουργίες του ιστότοπού μας στο μέγιστο βαθμό.

 

Επεξεργασία συμβολαίου

Τα δεδομένα που μεταδίδονται από εσάς για τη χρήση της σειράς προϊόντων ή/και υπηρεσιών μας θα υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς για τους σκοπούς της επεξεργασίας της σύμβασης και απαιτούνται από αυτή την άποψη. Δεν είναι δυνατή η σύναψη και επεξεργασία της σύμβασης χωρίς την παροχή των δεδομένων σας.

 

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το άρθρο 6 Παρ. 1 εδάφιο β) GDPR.

 

Διαγράφουμε τα δεδομένα όταν η σύμβαση υποβάλλεται σε πλήρη επεξεργασία, αλλά πρέπει να τηρούνται οι περίοδοι διατήρησης σύμφωνα με τη φορολογική και εμπορική νομοθεσία.

 

Ως μέρος της επεξεργασίας της σύμβασης, διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας στην εταιρεία μεταφορών που έχει αναθέσει την παράδοση των αγαθών ή στον πάροχο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, εφόσον η μεταφορά είναι απαραίτητη για την παράδοση των αγαθών ή για σκοπούς πληρωμής.

 

Η νομική βάση για τη διαβίβαση των δεδομένων είναι τότε το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) GDPR.

 

Λογαριασμός πελάτη / λειτουργία εγγραφής

Εάν δημιουργήσετε λογαριασμό πελάτη μαζί μας μέσω του ιστότοπού μας, θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που εισαγάγατε κατά την εγγραφή (π.χ. όνομα, διεύθυνση ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) αποκλειστικά για προσυμβατικές υπηρεσίες, για την εκπλήρωση της σύμβασης ή για το σκοπό της Εξυπηρέτησης Πελατών (π.χ. για να σας παρέχουμε μια επισκόπηση των προηγούμενων παραγγελιών σας από εμάς ή για να μπορούμε να σας προσφέρουμε τη λεγόμενη λειτουργία σημειώσεων) συλλέγουμε και αποθηκεύουμε. Ταυτόχρονα, αποθηκεύουμε τη διεύθυνση IP και την ημερομηνία εγγραφής σας μαζί με την ώρα. Αυτά τα δεδομένα φυσικά δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους.

 

Ως μέρος της περαιτέρω διαδικασίας εγγραφής, θα ληφθεί η συγκατάθεσή σας για αυτήν την επεξεργασία και θα γίνει αναφορά σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων. Τα δεδομένα που συλλέγονται από εμάς θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την παροχή του λογαριασμού πελάτη.

 

Εάν συναινείτε σε αυτήν την επεξεργασία, το Άρθρο 6 παράγραφος 1 (α) του GDPR είναι η νομική βάση για την επεξεργασία.

 

Εάν το άνοιγμα του λογαριασμού πελάτη εξυπηρετεί επίσης προσυμβατικά μέτρα ή την εκπλήρωση της σύμβασης, η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι επίσης το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) GDPR.

 

Η συγκατάθεση που δόθηκε σε εμάς για το άνοιγμα και τη διατήρηση του λογαριασμού πελάτη μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον σύμφωνα με το Άρθρο 7 Παρ. 3 GDPR. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας ενημερώσετε για την ανάκλησή σας.

 

Τα δεδομένα που συλλέγονται σχετικά θα διαγραφούν μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητη η επεξεργασία. Με αυτόν τον τρόπο, ωστόσο, πρέπει να τηρούμε τις περιόδους διατήρησης βάσει του φορολογικού και εμπορικού δικαίου.

 

Ερωτήσεις επικοινωνίας / επιλογές επικοινωνίας

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή μέσω email, τα δεδομένα που παρέχετε θα χρησιμοποιηθούν για την επεξεργασία του αιτήματός σας. Η προδιαγραφή των δεδομένων είναι απαραίτητη για την επεξεργασία και την απάντηση στο ερώτημά σας - χωρίς αυτήν τη διάταξη δεν μπορούμε να απαντήσουμε στο ερώτημά σας, ή στην καλύτερη περίπτωση μόνο σε περιορισμένο βαθμό.

 

Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) GDPR.

 

Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν εάν το αίτημά σας απαντηθεί οριστικά και η διαγραφή δεν έρχεται σε αντίθεση με οποιεσδήποτε νόμιμες απαιτήσεις διατήρησης, για παράδειγμα σε περίπτωση μεταγενέστερης επεξεργασίας της σύμβασης.

 

Συνεισφορές χρηστών, σχόλια και βαθμολογίες

Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να δημοσιεύετε ερωτήσεις, απαντήσεις, απόψεις ή αξιολογήσεις, στο εξής καλούμενες «συνεισφορές», στον ιστότοπό μας. Εάν επωφεληθείτε από αυτήν την προσφορά, θα επεξεργαστούμε και θα δημοσιεύσουμε τη συνεισφορά σας, την ημερομηνία και την ώρα υποβολής και το ψευδώνυμο που ενδεχομένως χρησιμοποιήσατε.

 

Η νομική βάση για αυτό είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον σύμφωνα με το Άρθρο 7 Παρ. 3 GDPR. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας ενημερώσετε για την ανάκλησή σας.

 

Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε επίσης την IP και τη διεύθυνση email σας. Η διεύθυνση IP υποβάλλεται σε επεξεργασία επειδή έχουμε έννομο συμφέρον να ξεκινήσουμε ή να υποστηρίξουμε περαιτέρω βήματα εάν η συνεισφορά σας παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων ή/και είναι κατά τα άλλα παράνομη.

 

Στην περίπτωση αυτή, η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας έγκειται στη νομική υπεράσπιση που μπορεί να είναι απαραίτητη.

 

Συνδρομή σε εισφορές

Εάν δημοσιεύετε άρθρα στον ιστότοπό μας, σας προσφέρουμε επίσης τη δυνατότητα να εγγραφείτε σε τυχόν επακόλουθα άρθρα τρίτων. Για να μπορούμε να σας ενημερώνουμε σχετικά με αυτές τις επακόλουθες αναρτήσεις μέσω e-mail, επεξεργαζόμαστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

 

Η νομική βάση για αυτό είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για αυτήν τη συνδρομή ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον σύμφωνα με το Άρθρο 7 Παρ. 3 GDPR. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας ενημερώσετε για την ανάκλησή σας ή να χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής που περιέχεται στο αντίστοιχο email.

 

Προσθήκη κοινωνικής δικτύωσης "Facebook".

Χρησιμοποιούμε το plug-in του κοινωνικού δικτύου Facebook στον ιστότοπό μας. Το Facebook είναι μια υπηρεσία Διαδικτύου που παρέχεται από την Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Στην ΕΕ, αυτή η υπηρεσία λειτουργεί με τη σειρά της από την Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland, εφεξής και τα δύο καλούμενα "Facebook".

 

Μέσω πιστοποίησης σύμφωνα με την ασπίδα προστασίας δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ ("EU-US Privacy Shield")

 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

 

Το Facebook εγγυάται ότι οι απαιτήσεις προστασίας δεδομένων της ΕΕ θα τηρούνται επίσης κατά την επεξεργασία δεδομένων στις ΗΠΑ.

 

Η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR. Το έννομο συμφέρον μας έγκειται στη βελτίωση της ποιότητας της ιστοσελίδας μας.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πιθανά πρόσθετα και τις αντίστοιχες λειτουργίες τους είναι διαθέσιμες από το Facebook

 

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

 

έτοιμος για σένα.

 

Εάν η προσθήκη είναι αποθηκευμένη σε μία από τις σελίδες που επισκέπτεστε στον ιστότοπό μας, το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο θα πραγματοποιήσει λήψη μιας αναπαράστασης της προσθήκης από τους διακομιστές του Facebook στις ΗΠΑ. Για τεχνικούς λόγους, είναι απαραίτητο το Facebook να επεξεργαστεί τη διεύθυνση IP σας. Επιπλέον, καταγράφονται και η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψής σας στον ιστότοπό μας.

 

Εάν είστε συνδεδεμένοι στο Facebook ενώ επισκέπτεστε έναν από τους ιστότοπούς μας με την προσθήκη, οι πληροφορίες που συλλέγονται από το πρόσθετο σχετικά με τη συγκεκριμένη επίσκεψή σας θα αναγνωρίζονται από το Facebook. Το Facebook μπορεί να εκχωρήσει τις πληροφορίες που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο στον προσωπικό σας λογαριασμό χρήστη εκεί. Εάν, για παράδειγμα, χρησιμοποιείτε το λεγόμενο κουμπί «Μου αρέσει» στο Facebook, αυτές οι πληροφορίες θα αποθηκευτούν στον λογαριασμό χρήστη σας στο Facebook και πιθανώς θα δημοσιευτούν στην πλατφόρμα του Facebook. Εάν θέλετε να το αποτρέψετε, πρέπει είτε να αποσυνδεθείτε από το Facebook πριν επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας είτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόσθετο για το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο για να αποτρέψετε τον αποκλεισμό της προσθήκης Facebook.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων, καθώς και τα δικαιώματά σας και τις επιλογές προστασίας από αυτή την άποψη είναι διαθέσιμες από το Facebook κάτω από

 

https://www.facebook.com/policy.php

 

διαθέσιμες πληροφορίες προστασίας δεδομένων.

 

YouTube

Χρησιμοποιούμε το YouTube στον ιστότοπό μας. Αυτή είναι μια πύλη βίντεο από το YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, εφεξής καλούμενο "YouTube".

 

Το YouTube είναι θυγατρική της Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, εφεξής καλούμενη "Google".

 

Μέσω πιστοποίησης σύμφωνα με την ασπίδα προστασίας δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ ("EU-US Privacy Shield")

 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

 

Η Google εγγυάται, και συνεπώς και η θυγατρική της YouTube, ότι θα τηρούνται και οι απαιτήσεις προστασίας δεδομένων της ΕΕ κατά την επεξεργασία δεδομένων στις ΗΠΑ.

 

Χρησιμοποιούμε το YouTube σε σχέση με τη λειτουργία "Εκτεταμένη λειτουργία προστασίας δεδομένων" για να μπορούμε να σας δείχνουμε βίντεο. Η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR. Το έννομο συμφέρον μας έγκειται στη βελτίωση της ποιότητας της ιστοσελίδας μας. Σύμφωνα με πληροφορίες από το YouTube, η λειτουργία "εκτεταμένη λειτουργία προστασίας δεδομένων" σημαίνει ότι τα δεδομένα που περιγράφονται με περισσότερες λεπτομέρειες παρακάτω μεταδίδονται στον διακομιστή YouTube μόνο όταν ξεκινάτε πραγματικά ένα βίντεο.

 

Χωρίς αυτήν την "εκτεταμένη προστασία δεδομένων", μια σύνδεση με τον διακομιστή YouTube στις ΗΠΑ θα δημιουργηθεί μόλις καλέσετε μια από τις σελίδες μας στο Διαδίκτυο στην οποία είναι ενσωματωμένο ένα βίντεο YouTube.

 

Αυτή η σύνδεση είναι απαραίτητη για να μπορείτε να προβάλλετε το αντίστοιχο βίντεο στην ιστοσελίδα μας μέσω του προγράμματος περιήγησής σας στο Διαδίκτυο. Κατά τη διάρκεια αυτού, το YouTube τουλάχιστον θα καταγράψει και θα επεξεργαστεί τη διεύθυνση IP σας, την ημερομηνία και την ώρα και τον ιστότοπο που επισκεφτήκατε. Επιπλέον, δημιουργείται σύνδεση με το διαφημιστικό δίκτυο Google «DoubleClick».

 

Εάν είστε συνδεδεμένοι ταυτόχρονα στο YouTube, το YouTube θα εκχωρήσει τις πληροφορίες σύνδεσης στον λογαριασμό σας στο YouTube. Εάν θέλετε να το αποτρέψετε, πρέπει είτε να αποσυνδεθείτε από το YouTube πριν επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας είτε να κάνετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις στον λογαριασμό χρήστη σας στο YouTube.

 

Για λόγους λειτουργικότητας και ανάλυσης της συμπεριφοράς χρήσης, το YouTube αποθηκεύει μόνιμα cookies στη συσκευή σας μέσω του προγράμματος περιήγησής σας στο Διαδίκτυο. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτήν την επεξεργασία, έχετε τη δυνατότητα να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies ρυθμίζοντας το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό στην ενότητα "Cookies" παραπάνω.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων, καθώς και τα δικαιώματά σας και τις επιλογές προστασίας από αυτή την άποψη είναι διαθέσιμες από την Google

 

https://policies.google.com/privacy

 

διαθέσιμες πληροφορίες προστασίας δεδομένων.

 

Ενημερωτικό δελτίο μέσω WhatsApp

Μπορείτε επίσης να λαμβάνετε το δωρεάν ενημερωτικό μας δελτίο μέσω της υπηρεσίας άμεσων μηνυμάτων WhatsApp. Το WhatsApp είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από την WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ireland, θυγατρική της WhatsApp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Καλιφόρνια 94025, ΗΠΑ, και τα δύο στο εξής καλούμενα "WhatsApp ". Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επεξεργασία των δεδομένων χρήστη πραγματοποιείται σε διακομιστές WhatsApp στις ΗΠΑ. Μέσω πιστοποίησης σύμφωνα με την ασπίδα προστασίας δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ ("EU-US Privacy Shield")

 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TSnwAAG&status=Active

 

Το WhatsApp εγγυάται, ωστόσο, ότι οι απαιτήσεις προστασίας δεδομένων της ΕΕ τηρούνται επίσης κατά την επεξεργασία δεδομένων στις ΗΠΑ. Το WhatsApp προσφέρει επίσης

 

https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy

 

περαιτέρω πληροφορίες για την προστασία των δεδομένων

 

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο μας μέσω WhatsApp, χρειάζεστε έναν λογαριασμό χρήστη WhatsApp. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγει η WhatsApp κατά την εγγραφή σας, ανατρέξτε στις προαναφερθείσες πληροφορίες προστασίας δεδομένων WhatsApp.

 

Εάν στη συνέχεια εγγραφείτε για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων μέσω WhatsApp, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου που καταχωρίσατε κατά τη διαδικασία εγγραφής θα υποβληθεί σε επεξεργασία από το WhatsApp. Επιπλέον, η διεύθυνση IP σας και η ημερομηνία εγγραφής και η ώρα αποθηκεύονται. Ως μέρος της περαιτέρω διαδικασίας εγγραφής, λαμβάνεται η συγκατάθεσή σας για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου, περιγράφεται συγκεκριμένα το περιεχόμενο και γίνεται αναφορά σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων.

 

Η νομική βάση για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου και την ανάλυσή του είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

 

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον σύμφωνα με το Άρθρο 7 Παρ. 3 του ΓΚΠΔ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας ενημερώσετε για την ανάκλησή σας. Μπορείτε επίσης να αποκλείσετε τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου ρυθμίζοντας το λογισμικό WhatsApp στη συσκευή σας.

 

Διάρκεια αποθήκευσης

Μετά την πλήρη επεξεργασία της σύμβασης, τα δεδομένα αποθηκεύονται αρχικά για τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, στη συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη τις νόμιμες, ιδίως φορολογικές και εμπορικές περιόδους διατήρησης, και στη συνέχεια διαγράφονται μετά τη λήξη της προθεσμίας, εκτός εάν έχετε συναινέσει στην περαιτέρω επεξεργασία και χρήση.

 

Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

Εάν πληρούνται οι νομικές απαιτήσεις, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με τα Άρθρα 15 έως 20 GDPR: Δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας, φορητότητας δεδομένων.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του GDPR, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στ GDPR, καθώς και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας αλληλογραφίας.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας εάν το επιθυμείτε. Τα στοιχεία επικοινωνίας βρίσκονται στο αποτύπωμά μας.

10% discount - code: 2024.04

bottom of page