top of page

Generelle vilkår og betingelser for virksomheden Flame Style

 

§1 Anvendelse for iværksættere og definitioner af begreber

 

(1) Følgende generelle vilkår og betingelser gælder for alle leverancer mellem os og en forbruger i den version, der var gældende på ordretidspunktet.

 

En forbruger er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion til formål, der overvejende hverken er kommercielle eller selvstændige (§ 13 BGB).

 

§2 Indgåelse af kontrakt, opbevaring af kontraktteksten

 

(1) Følgende bestemmelser om indgåelse af en kontrakt gælder for ordrer via vores internetbutik http://www.flame.style.

 

(2) Ved indgåelse af en kontrakt følger kontrakten med

 

Flamme stil

Sergei Lebedenko

Hermesvej 7d

D-21075 Hamborg

 

betingelser.

 

(3) Præsentationen af varerne i vores onlineshop udgør ikke et juridisk bindende aftaletilbud fra vores side, men er kun en uforpligtende opfordring til forbrugeren om at bestille varer. Ved bestilling af de ønskede varer afgiver forbrugeren et bindende tilbud om at indgå en købsaftale.

(4) Når en ordre modtages i vores onlineshop, gælder følgende regler: Forbrugeren afgiver et bindende kontrakttilbud ved at gennemgå bestillingsproceduren i vores onlineshop.

 

Bestillingen foregår i følgende trin:

 

1) Udvælgelse af de ønskede varer

2) Bekræft ved at klikke på knappen "Bestil".

3) Tjek oplysningerne i indkøbskurven

4) Klik på knappen "Checkout".

5) Registrering i internetbutikken efter registrering og indtastning af registreringsoplysningerne (e-mailadresse og adgangskode).

6) Endnu en kontrol eller rettelse af de respektive indtastede data.

7) Bindende afsendelse af ordren ved at klikke på knappen "bestil mod gebyr" eller "køb"

 

Inden den bindende afgivelse af ordren kan forbrugeren vende tilbage til hjemmesiden, hvor kundens oplysninger er registreret, og rette eller rette indtastningsfejl ved at trykke på knappen "Tilbage" i den internetbrowser, som han bruger, efter at have kontrolleret sine oplysninger Annuller ordreprocessen ved at lukke internetbrowseren. Vi bekræfter straks modtagelsen af ordren med en automatisk genereret e-mail ("ordrebekræftelse"). Hermed accepterer vi dit tilbud.

 

(5) Opbevaring af kontraktteksten for ordrer via vores internetbutik: Vi gemmer kontraktteksten og sender dig ordredata og vores vilkår og betingelser via e-mail. Du kan også se vilkår og betingelser til enhver tid på http://www.flame.style/a.html. Du kan se dine tidligere ordrer i vores kundeområde under Min konto -> Mine ordrer.

 

§3 priser, fragtomkostninger, betaling, forfaldsdato

 

(1) De angivne priser inkluderer den lovpligtige moms og andre priskomponenter. Dertil kommer eventuelle fragtomkostninger.

 

(2) Forbrugeren har mulighed for at betale forud, efterkrav, direkte debitering, PayPal, kreditkort (Visa, Mastercard, American Express).

 

3. Hvis forbrugeren har valgt at betale forud, forpligter han sig til at betale købesummen umiddelbart efter aftalens indgåelse.

Leverer vi efterkrav, forfalder købesumskravet ved modtagelse af varen.

§4 levering

 

(1) Medmindre vi tydeligt har angivet andet i produktbeskrivelsen, er alle varer, vi tilbyder, klar til afsendelse med det samme. Leveringen sker her senest inden for 5 hverdage. Ved forudbetaling begynder leveringsfristen dagen efter betalingsordren til den bank, der er bestilt med overførslen og, for alle andre betalingsmetoder, dagen efter kontraktens indgåelse. Falder fristen på en lørdag, søndag eller helligdag på leveringsstedet, udløber fristen den førstkommende hverdag.

 

2. Risikoen for hændeligt bortkomst og hændelig forringelse af det solgte overgår først til køber, når varen overdrages til køber, også ved postsalg.

 

§5 ejendomsforbehold

 

Vi forbeholder os ejendomsretten til varerne, indtil købesummen er betalt fuldt ud.

 

************************************************** **************************************************

§6 fortrydelsesret for kunden som forbruger

 

Fortrydelsesret

 

Forbrugere har ret til fortrydelsesret i overensstemmelse med følgende bestemmelser, hvorved en forbruger er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion til formål, der overvejende hverken er kommercielle eller selvstændige:

 

Fortrydelsesret

 

 

Fortrydelsesret

 

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for fjorten dage uden at angive nogen grund.

Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, kontrakten er indgået.

 

For at udnytte din fortrydelsesret skal du kontakte os

Flamme stil

Sergei Lebedenko

Hermesvej 7d

D-21075 Hamborg

E-mail info@flame.style

ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med post, fax eller e-mail) om din beslutning om at fortryde denne kontrakt. Du kan bruge den vedlagte modelfortrydelsesformular til dette formål, men dette er ikke obligatorisk.

 

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse om, at du udnytter din fortrydelsesret, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

Konsekvenser af aflysning

 

Hvis du fortryder denne kontrakt, vil vi have givet dig alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (med undtagelse af de ekstra omkostninger, der følger af at vælge en anden type levering end den billigste standardlevering, vi tilbyder, har ), skal tilbagebetales straks og senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor vi modtog meddelelse om din annullering af denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling vil vi bruge det samme betalingsmiddel, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt med dig; Du vil i intet tilfælde blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling.

 

Hvis du har anmodet om, at ydelserne skal påbegyndes i fortrydelsesperioden, skal du betale os et rimeligt beløb, som svarer til den andel af ydelserne, der allerede er leveret indtil det tidspunkt, hvor du informerede os om udøvelsen af retten af annullering med hensyn til denne kontrakt Sammenlignet med det samlede omfang af de ydelser, der er fastsat i kontrakten.

 

Finansieret virksomhed

 

Hvis du har finansieret denne kontrakt med et lån, og du ophæver den finansierede kontrakt, er du ikke længere bundet af lånekontrakten, hvis begge kontrakter udgør en økonomisk enhed. Dette skal især antages, hvis vi samtidig er din långiver, eller hvis din långiver gør brug af vores samarbejde med hensyn til finansiering. Hvis vi allerede har modtaget lånet, når tilbagekaldelsen eller tilbageleveringen træder i kraft, overtager din långiver vores rettigheder og forpligtelser i henhold til den finansierede kontrakt i forhold til dig med hensyn til de juridiske konsekvenser af tilbagekaldelsen eller tilbagegivelsen. Sidstnævnte gælder ikke, hvis emnet for nærværende kontrakt er erhvervelse af værdipapirer, valutaer, derivater eller ædle metaller.

Hvis du så vidt muligt vil undgå en kontraktlig forpligtelse, skal du tilbagekalde begge kontrakterklæringer hver for sig.

 

Slut på tilbagekaldelse

 

************************************************** **************************************************

§7 fortrydelsesformular

 

Modelfortrydelsesformular

 

(Hvis du ønsker at annullere kontrakten, bedes du udfylde denne formular og sende den tilbage.)

kl.:

Flamme stil

Sergei Lebedenko

Hermesvej 7d

D-21075 Hamborg

E-mail info@flame.style

Jeg/vi (*) ophæver hermed kontrakten indgået af mig/os (*) om køb af følgende varer (*)/levering af følgende service (*)

 

________________________________________________

 

Bestilt den (*) / modtaget den (*)

 

__________________

 

Navn på forbruger(e)

 

________________________________________________

 

Forbrugerens(e) adresse

 

 

________________________________________________

 

Forbrugerens underskrift (kun hvis dette meddeles på papir)

 

__________________

 

dato

 

__________________

 

(*) Slet hvor det ikke er relevant.

 

§8 garanti

 

De lovpligtige garantibestemmelser gælder.

 

§9 kontraktsprog

 

Som kontraktsprog vil tysk udelukkende være tilgængeligt.

 

************************************************** **************************************************

§10 kundeservice

 

Vores kundeservice for spørgsmål, klager og klager er tilgængelig på hverdage fra 9:00 til 20:00.

 

Telefon: +49/179 674 00 14

Fax: +49/179 674 00 14

E-mail: info@flame.style

til bortskaffelse.

 

************************************************** **************************************************

 

Status for GTC februar 2020

 

Gratis vilkår og betingelser oprettet af agb.de.

10% discount - code: 2024.04

bottom of page