top of page

DATA BESKYTTELSE

Data beskyttelse

Personoplysninger (normalt omtalt som "data" nedenfor) behandles kun af os i det omfang, det er nødvendigt og med det formål at levere en funktionel og brugervenlig hjemmeside, herunder dens indhold og de tjenester, der tilbydes der.

 

I henhold til artikel 4 nr. 1 i forordning (EU) 2016/679, altså den generelle databeskyttelsesforordning (herefter benævnt "GDPR"), er "behandling" enhver proces, der udføres med eller uden hjælp fra automatiserede processer eller enhver sådan serie af processer i forbindelse med personoplysninger, såsom indsamling, registrering, organisering, arrangere, lagring, tilpasning eller ændring, oplæsning, forespørgsel, brug, videregivelse gennem transmission, spredning eller enhver anden form for levering, sammenligning eller linkning, begrænsning, sletning eller ødelæggelse.

 

Med nedenstående databeskyttelseserklæring informerer vi dig særligt om typen, omfanget, formålet, varigheden og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger, i det omfang vi enten alene eller sammen med andre beslutter os for formål og midler til behandlingen. Derudover vil vi nedenfor informere dig om de tredjepartskomponenter, vi bruger til optimeringsformål og for at øge brugskvaliteten, for så vidt som tredjeparter behandler data på eget ansvar.

 

Vores databeskyttelseserklæring er struktureret som følger:

 

I. Oplysninger om os som ansvarlige

II. Rettigheder for brugere og registrerede

III. Oplysninger om databehandling

 

I. Oplysninger om os som ansvarlige

Ansvarlig udbyder af denne hjemmeside i forhold til databeskyttelseslovgivningen er:

 

Flamme stil

Hermesvej 7d

Telefon: +49 179 674 0014

E-mail: info@flame.style

 

II. Rettigheder for brugere og registrerede

Med hensyn til den databehandling, der er nærmere beskrevet nedenfor, har brugere og registrerede ret

 

til bekræftelse af, om data vedrørende dig behandles, for information om de behandlede data, for yderligere information om databehandling og for kopier af data (se også art. 15 GDPR);

at rette eller komplettere ukorrekte eller ufuldstændige data (se også art. 16 GDPR);

til øjeblikkelig sletning af data vedrørende dig (jf. også artikel 17 GDPR), eller alternativt, hvis yderligere behandling er påkrævet i henhold til artikel 17, stk. 3 GDPR, til begrænsning af behandling i henhold til artikel 18 GDPR ;

at modtage data vedrørende dem og leveret af dem og at overføre disse data til andre udbydere/ansvarlige parter (jf. også art. 20 GDPR);

at klage til tilsynsmyndigheden, hvis de er af den opfattelse, at de data, der vedrører dem, behandles af udbyderen i strid med databeskyttelsesreglerne (jf. også art. 77 GDPR).

Derudover er udbyderen forpligtet til at underrette alle modtagere, som data er blevet videregivet til af udbyderen, om enhver rettelse eller sletning af data eller begrænsning af behandling, der finder sted på grundlag af artikel 16, 17, stk. 1, 18 GDPR lære. Denne forpligtelse eksisterer dog ikke, hvis denne underretning er umulig eller indebærer en uforholdsmæssig stor indsats. Uanset dette har brugeren ret til information om disse modtagere.

 

I henhold til artikel 21 i GDPR har brugere og registrerede også ret til at gøre indsigelse mod fremtidig behandling af data vedrørende dem, forudsat at dataene behandles af udbyderen i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 lit.f) GDPR . Det er især tilladt at gøre indsigelse mod databehandling med henblik på direkte reklame.

 

III. Oplysninger om databehandling

Dine data, der behandles ved brug af vores hjemmeside, vil blive slettet eller blokeret, så snart formålet med opbevaring ikke længere er gældende, sletningen af dataene ikke er i strid med nogen lovbestemte opbevaringskrav, og ingen andre oplysninger om individuelle behandlingsmetoder er angivet nedenfor.

 

Server data

Af tekniske årsager, især for at sikre en sikker og stabil hjemmeside, overfører din internetbrowser data til os eller til vores webhoteludbyder. Med disse såkaldte serverlogfiler kan blandt andet typen og versionen af din internetbrowser, operativsystemet, hjemmesiden, hvorfra du skiftede til vores hjemmeside (referrer-URL), hjemmesiden(e) på vores hjemmeside, som du er på besøg, dato og klokkeslæt for den respektive adgang samt IP-adressen på den internetforbindelse, hvorfra vores hjemmeside bruges.

 

Disse data indsamlet på denne måde gemmes midlertidigt, men ikke sammen med andre data fra dig.

 

Denne opbevaring finder sted på det juridiske grundlag i artikel 6, stk. 1, litra f) GDPR. Vores legitime interesse ligger i forbedring, stabilitet, funktionalitet og sikkerhed på vores hjemmeside.

 

Dataene slettes senest efter syv dage, medmindre yderligere opbevaring er påkrævet af bevisformål. I modsat fald vil dataene helt eller delvist blive udelukket fra sletning, indtil en hændelse er endeligt afklaret.

 

Cookies

a) Session cookies / session cookies

Vi bruger såkaldte cookies på vores hjemmeside. Cookies er små tekstfiler eller andre lagringsteknologier, der gemmes og gemmes på din enhed af den internetbrowser, du bruger. Disse cookies behandler visse oplysninger om dig på individuel basis, såsom din browser eller placeringsdata eller din IP-adresse.  

 

Denne behandling gør vores hjemmeside mere brugervenlig, mere effektiv og mere sikker, da behandlingen for eksempel muliggør reproduktion af vores hjemmeside på forskellige sprog eller tilbud om en indkøbskurvfunktion.

 

Retsgrundlaget for denne behandling er artikel 6, stk. 1, litra b) GDPR, forudsat at disse cookies bruges til at behandle data for at indlede eller behandle kontrakter.

 

Hvis behandlingen ikke tjener til at igangsætte eller behandle en kontrakt, ligger vores legitime interesse i at forbedre funktionaliteten af vores hjemmeside. Retsgrundlaget er så artikel 6 (1) (f) GDPR.

 

Når du lukker din internetbrowser, slettes disse sessionscookies.

 

b) Tredjepartscookies

Vores hjemmeside kan også bruge cookies fra partnervirksomheder, som vi samarbejder med, med det formål at annoncere, analysere eller forbedre funktionaliteten af vores hjemmeside.

 

Se venligst følgende oplysninger for detaljer om dette, især om formålene og det juridiske grundlag for at behandle sådanne tredjepartscookies.

 

c) Eliminationsmulighed

Du kan forhindre eller begrænse installationen af cookies ved at indstille din internetbrowser. Du kan også til enhver tid slette cookies, der allerede er blevet gemt. De nødvendige trin og foranstaltninger til dette afhænger dog af den specifikke internetbrowser, du bruger. Hvis du har spørgsmål, bedes du bruge hjælpefunktionen eller dokumentationen til din internetbrowser eller kontakte dens producent eller support. Ved såkaldte flash-cookies kan behandlingen dog ikke forhindres via browserindstillingerne. I stedet skal du ændre indstillingen af din Flash-afspiller. De nødvendige trin og foranstaltninger til dette afhænger også af den specifikke Flash-afspiller, du bruger. Hvis du har spørgsmål, bedes du bruge hjælpefunktionen eller dokumentationen til din Flash-afspiller eller kontakte producenten eller brugersupport.

 

Men hvis du forhindrer eller begrænser installationen af cookies, kan det betyde, at ikke alle funktioner på vores hjemmeside kan bruges fuldt ud.

 

Kontraktbehandling

De data, som du overfører til brugen af vores udvalg af varer og/eller tjenester, vil blive behandlet af os med det formål at behandle kontrakten og er påkrævet i denne henseende. Det er ikke muligt at indgå og behandle kontrakten uden at oplyse dine data.

 

Retsgrundlaget for behandlingen er artikel 6, stk. 1, litra b) GDPR.

 

Vi sletter dataene, når kontrakten er færdigbehandlet, men vi skal overholde skatte- og handelsretlige opbevaringsperioder.

 

Som led i kontraktbehandlingen videregiver vi dine data til den transportvirksomhed, der har fået til opgave at levere varer, eller til den finansielle tjenesteudbyder, i det omfang overførslen er nødvendig for leveringen af varer eller til betalingsformål.

 

Retsgrundlaget for videregivelse af data er da artikel 6, stk. 1, litra b) GDPR.

 

Kundekonto/registreringsfunktion

Hvis du opretter en kundekonto hos os via vores hjemmeside, bruger vi de data, du indtastede under registreringen (f.eks. dit navn, din adresse eller din e-mailadresse) udelukkende til præ-kontraktuelle tjenester, til opfyldelse af kontrakten eller til formålet af Kundepleje (f.eks. for at give dig et overblik over dine tidligere bestillinger hos os eller for at kunne tilbyde dig den såkaldte memofunktion) indsamle og gemme. Samtidig gemmer vi så IP-adressen og datoen for din tilmelding sammen med tidspunktet. Disse data videregives naturligvis ikke til tredjemand.

 

Som en del af den videre registreringsproces vil dit samtykke til denne behandling blive indhentet, og der vil blive henvist til denne databeskyttelseserklæring. De data, der indsamles af os, vil kun blive brugt til at levere kundekontoen.

 

Hvis du giver dit samtykke til denne behandling, er artikel 6 (1) (a) GDPR det juridiske grundlag for behandlingen.

 

Hvis åbningen af kundekontoen også tjener præ-kontraktuelle foranstaltninger eller opfyldelse af kontrakten, er retsgrundlaget for denne behandling også artikel 6, stk. 1, litra b) GDPR.

 

Det samtykke, der er givet os til at åbne og vedligeholde kundekontoen, kan til enhver tid tilbagekaldes med virkning for fremtiden i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3 GDPR. Alt du skal gøre er at informere os om din tilbagekaldelse.

 

De indsamlede data i denne forbindelse vil blive slettet, så snart behandlingen ikke længere er nødvendig. I den forbindelse skal vi dog overholde skatte- og handelsretlige opbevaringsperioder.

 

Kontaktforespørgsler / kontaktmuligheder

Hvis du kontakter os via kontaktformularen eller e-mail, vil de data, du giver, blive brugt til at behandle din anmodning. Specificeringen af data er nødvendig for at behandle og besvare din henvendelse – uden denne bestemmelse kan vi ikke besvare din henvendelse, eller i bedste fald kun i begrænset omfang.

 

Retsgrundlaget for denne behandling er artikel 6 (1) litra b) GDPR.

 

Dine data vil blive slettet, hvis din anmodning er blevet endeligt besvaret, og sletningen ikke er i modstrid med eventuelle lovbestemte opbevaringskrav, for eksempel i tilfælde af en efterfølgende kontraktbehandling.

 

Brugerbidrag, kommentarer og vurderinger

Vi tilbyder dig muligheden for at poste spørgsmål, svar, meninger eller vurderinger, i det følgende benævnt "bidrag", på vores hjemmeside. Hvis du benytter dig af dette tilbud, behandler og offentliggør vi dit bidrag, datoen og tidspunktet for indsendelsen og det pseudonym, du muligvis har brugt.

 

Retsgrundlaget for dette er artikel 6 (1) (a) GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3 i GDPR. Alt du skal gøre er at informere os om din tilbagekaldelse.

 

Derudover behandler vi også din IP og e-mailadresse. IP-adressen behandles, fordi vi har en legitim interesse i at igangsætte eller støtte yderligere skridt, hvis dit bidrag griber ind i tredjeparters rettigheder og/eller det på anden måde er ulovligt.

 

I dette tilfælde er retsgrundlaget artikel 6 (1) (f) GDPR. Vores legitime interesse ligger i det juridiske forsvar, der kan være nødvendigt.

 

Abonnement på bidrag

Hvis du udgiver artikler på vores hjemmeside, tilbyder vi dig også muligheden for at abonnere på eventuelle opfølgende artikler fra tredjeparter. For at kunne informere dig om disse opfølgende indlæg via e-mail, behandler vi din e-mailadresse.

 

Retsgrundlaget for dette er artikel 6 (1) (a) GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til dette abonnement med virkning for fremtiden i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3 GDPR. Alt du skal gøre er at informere os om din tilbagekaldelse eller bruge afmeldingslinket i den respektive e-mail.

 

"Facebook" socialt plug-in

Vi bruger plug-in'et til det sociale netværk Facebook på vores hjemmeside. Facebook er en internettjeneste leveret af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. I EU drives denne tjeneste igen af Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland, i det følgende begge benævnt "Facebook".

 

Gennem certificering i henhold til EU-US databeskyttelsesskjold ("EU-US Privacy Shield")

 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

 

Facebook garanterer, at EU's databeskyttelseskrav også bliver overholdt ved behandling af data i USA.

 

Retsgrundlaget er artikel 6 (1) lit.f) GDPR. Vores legitime interesse ligger i at forbedre kvaliteten af vores hjemmeside.

 

Yderligere information om de mulige plug-ins og deres respektive funktioner fås på Facebook

 

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

 

klar til dig.

 

Hvis plug-in'et er gemt på en af de sider, du besøger på vores hjemmeside, vil din internetbrowser downloade en repræsentation af plug-in'et fra Facebooks servere i USA. Af tekniske årsager er det nødvendigt for Facebook at behandle din IP-adresse. Derudover registreres også dato og tidspunkt for dit besøg på vores hjemmeside.

 

Hvis du er logget ind på Facebook, mens du besøger en af vores hjemmesider med plug-in'et, vil de oplysninger, der indsamles af plug-inn'et om dit specifikke besøg, blive genkendt af Facebook. Facebook kan tildele oplysningerne indsamlet på denne måde til din personlige brugerkonto der. Hvis du for eksempel bruger den såkaldte “Synes godt om”-knap på Facebook, gemmes disse oplysninger på din Facebook-brugerkonto og eventuelt offentliggøres på Facebook-platformen. Hvis du vil forhindre dette, skal du enten logge ud af Facebook, før du besøger vores hjemmeside, eller bruge en tilføjelse til din internetbrowser for at forhindre, at Facebook-plugin'et blokeres.

 

Yderligere information om indsamling og brug af data samt dine rettigheder og beskyttelsesmuligheder i denne forbindelse er tilgængelig fra Facebook under

 

https://www.facebook.com/policy.php

 

tilgængelige databeskyttelsesoplysninger.

 

Youtube

Vi bruger YouTube på vores hjemmeside. Dette er en videoportal fra YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, i det følgende benævnt "YouTube".

 

YouTube er et datterselskab af Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, i det følgende benævnt "Google".

 

Gennem certificering i henhold til EU-US databeskyttelsesskjold ("EU-US Privacy Shield")

 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

 

Google garanterer, og dermed også dets datterselskab YouTube, at EU's databeskyttelseskrav også bliver overholdt ved behandling af data i USA.

 

Vi bruger YouTube i forbindelse med funktionen "Udvidet databeskyttelsestilstand" for at kunne vise dig videoer. Retsgrundlaget er artikel 6 (1) lit.f) GDPR. Vores legitime interesse ligger i at forbedre kvaliteten af vores hjemmeside. Ifølge oplysninger fra YouTube betyder funktionen "udvidet databeskyttelsestilstand", at de data, der er beskrevet mere detaljeret nedenfor, først overføres til YouTube-serveren, når du rent faktisk starter en video.

 

Uden denne "udvidede databeskyttelse" vil der blive etableret en forbindelse til YouTube-serveren i USA, så snart du åbner en af vores internetsider, hvor en YouTube-video er indlejret.

 

Denne forbindelse er nødvendig for at kunne vise den respektive video på vores hjemmeside via din internetbrowser. I løbet af dette vil YouTube i det mindste registrere og behandle din IP-adresse, dato og klokkeslæt og det websted, du besøgte. Derudover oprettes en forbindelse til Googles "DoubleClick"-annoncenetværk.

 

Hvis du er logget på YouTube på samme tid, tildeler YouTube forbindelsesoplysningerne til din YouTube-konto. Hvis du vil forhindre dette, skal du enten logge ud af YouTube, før du besøger vores hjemmeside, eller foretage de relevante indstillinger i din YouTube-brugerkonto.

 

Med henblik på funktionalitet og for at analysere brugsadfærd gemmer YouTube permanent cookies på din enhed via din internetbrowser. Hvis du ikke accepterer denne behandling, har du mulighed for at forhindre lagring af cookies ved at indstille din internetbrowser. Du kan finde mere information om dette under "Cookies" ovenfor.

 

Yderligere information om indsamling og brug af data samt dine rettigheder og beskyttelsesmuligheder i denne forbindelse er tilgængelig fra Google

 

https://policies.google.com/privacy

 

tilgængelige databeskyttelsesoplysninger.

 

Nyhedsbrev via WhatsApp

Du kan også modtage vores gratis nyhedsbrev via WhatsApp-instant messaging-tjenesten. WhatsApp er en tjeneste leveret af WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irland, et datterselskab af WhatsApp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Californien 94025, USA, begge herefter benævnt "WhatsApp ". I nogle tilfælde foregår behandlingen af brugerdata på WhatsApp-servere i USA Gennem certificering i henhold til EU-US databeskyttelsesskjold ("EU-US Privacy Shield")

 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TSnwAAG&status=Active

 

WhatsApp garanterer dog, at EU's databeskyttelseskrav også overholdes ved behandling af data i USA. WhatsApp tilbyder også

 

https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy

 

yderligere databeskyttelsesoplysninger

 

For at modtage vores nyhedsbrev via WhatsApp skal du have en WhatsApp-brugerkonto. For detaljer om, hvilke data WhatsApp indsamler ved registrering, henvises til de førnævnte WhatsApp-databeskyttelsesoplysninger.

 

Hvis du derefter tilmelder dig vores nyhedsbrevsforsendelse via WhatsApp, vil det mobiltelefonnummer, du indtastede under registreringsprocessen, blive behandlet af WhatsApp. Derudover gemmes din IP-adresse og datoen for din tilmelding og tidspunkt. Som en del af den videre registreringsproces indhentes dit samtykke til udsendelse af nyhedsbrevet, indholdet er specifikt beskrevet og der henvises til denne databeskyttelseserklæring.

 

Retsgrundlaget for at sende nyhedsbrevet og analysere det er artikel 6 (1) (a) GDPR.

 

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til udsendelse af nyhedsbrevet med virkning for fremtiden i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3 GDPR. Alt du skal gøre er at informere os om din tilbagekaldelse. Du kan også blokere for modtagelsen af nyhedsbrevet ved at indstille WhatsApp-softwaren på din enhed.

 

Varighed af opbevaring

Efter at kontrakten er færdigbehandlet, opbevares dataene i første omgang i garantiperioden, derefter under hensyntagen til lovbestemte, især skattemæssige og kommercielle opbevaringsperioder, og slettes derefter efter fristens udløb, medmindre du har givet samtykke til yderligere behandling og brug.

 

Den registreredes rettigheder

Hvis lovkravene er opfyldt, har du følgende rettigheder i henhold til artikel 15 til 20 GDPR: Ret til information, til rettelse, til sletning, til begrænsning af behandling, til dataportabilitet.

Derudover har du i henhold til artikel 21 (1) GDPR ret til at gøre indsigelse mod behandling baseret på artikel 6 (1) f GDPR, samt mod behandling med henblik på direct mail.

 

Kontakt os, hvis du ønsker det. Kontaktoplysningerne kan findes i vores forlag.

10% discount - code: 2024.04

bottom of page