top of page

Algemene voorwaarden van het bedrijf Flame Style

 

§1 Toepasselijkheid op ondernemers en definities van termen

 

(1) De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen tussen ons en een consument in de versie die geldig is op het moment van de bestelling.

 

Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend niet commercieel of als zelfstandige zijn (§ 13 BGB).

 

§2 Afsluiten van een contract, opslag van de contracttekst

 

(1) Voor bestellingen via onze internetshop http://www.flame.style gelden de volgende bepalingen voor het sluiten van een overeenkomst.

 

(2) In het geval van het sluiten van een contract, wordt het contract geleverd met:

 

Vlam stijl

Sergei Lebedenko

Hermesweg 7d

D-21075 Hamburg

 

voorwaarden.

 

(3) De presentatie van de goederen in onze onlineshop vormt geen juridisch bindend contractaanbod van onze kant, maar is slechts een niet-bindende uitnodiging aan de consument om goederen te bestellen. Door de gewenste goederen te bestellen, doet de consument een bindend aanbod om een koopovereenkomst te sluiten.

(4) Bij ontvangst van een bestelling in onze onlineshop gelden de volgende regels: De consument dient een bindend contractaanbod in door de bestelprocedure in onze onlineshop met succes te doorlopen.

 

De bestelling vindt plaats in de volgende stappen:

 

1) Selectie van de gewenste goederen

2) Bevestig door op de knop "Bestellen" te klikken

3) De informatie in de winkelwagen controleren

4) Klik op de "Afrekenen" knop

5) Registratie in de internetwinkel na registratie en invoer van de registratiegegevens (e-mailadres en wachtwoord).

6) Nog een controle of correctie van de respectievelijk ingevoerde gegevens.

7) Bindende verzending van de bestelling door op de knop "bestellen tegen betaling" of "kopen" te klikken

 

Voordat de bestelling bindend is ingediend, kan de consument terugkeren naar de website waarop de informatie van de klant is vastgelegd en invoerfouten corrigeren of corrigeren door op de knop "Terug" in de door hem gebruikte internetbrowser te drukken na het controleren van zijn gegevens Het bestelproces annuleren door de internetbrowser te sluiten. We bevestigen onmiddellijk de ontvangst van de bestelling door een automatisch gegenereerde e-mail ("orderbevestiging"). Hiermee accepteren wij uw aanbod.

 

(5) Opslag van de contracttekst bij bestellingen via onze internetshop: wij slaan de contracttekst op en sturen u de bestelgegevens en onze voorwaarden per e-mail. U kunt de voorwaarden ook te allen tijde inzien op http://www.flame.style/a.html. U kunt uw eerdere bestellingen bekijken in ons klantengedeelte onder Mijn account -> Mijn bestellingen.

 

§3 prijzen, verzendkosten, betaling, vervaldatum

 

(1) De vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting en andere prijscomponenten. Daarnaast zijn er eventuele verzendkosten.

 

(2) De consument heeft de mogelijkheid om vooraf te betalen, onder rembours, automatische incasso, PayPal, creditcard (Visa, Mastercard, American Express).

 

(3) Als de consument ervoor heeft gekozen om vooruit te betalen, verplicht hij zich de aankoopprijs onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst te betalen.

Als wij onder rembours leveren, wordt de koopprijsvordering opeisbaar bij ontvangst van de goederen.

§4 levering

 

(1) Tenzij we duidelijk anders hebben vermeld in de productbeschrijving, zijn alle artikelen die we aanbieden direct klaar voor verzending. De levering vindt hier uiterlijk binnen 5 werkdagen plaats. Bij vooruitbetaling begint de leveringstermijn op de dag na de betalingsopdracht aan de bank die de overschrijving heeft uitgevoerd en, voor alle andere betalingswijzen, op de dag na het sluiten van het contract. Indien de termijn valt op een zaterdag, zondag of feestdag op de plaats van levering, loopt de termijn af op de eerstvolgende werkdag.

 

(2) Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het verkochte goed gaat pas over op de koper wanneer het artikel aan de koper wordt overhandigd, zelfs in het geval van verkoop per post.

 

§5 eigendomsvoorbehoud

 

We behouden ons de eigendom van de goederen voor totdat de aankoopprijs volledig is betaald.

 

************************************************** **************************************************

§6 herroepingsrecht van de klant als consument

 

Herroepingsrecht

 

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht in overeenstemming met de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn:

 

Herroepingsrecht

 

 

Herroepingsrecht

 

U heeft het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen.

 

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen

Vlam stijl

Sergei Lebedenko

Hermesweg 7d

D-21075 Hamburg

E-mail info@flame.style

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post, fax of e-mail verzonden brief) van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

 

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw mededeling dat u uw herroepingsrecht uitoefent, verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van opzegging

 

Als u dit contract herroept, hebben wij u alle betalingen gegeven die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden. ), onmiddellijk terug te betalen en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.

 

Als u heeft verzocht om de diensten te laten beginnen tijdens de opzegtermijn, moet u ons een redelijk bedrag betalen, dat overeenkomt met het deel van de diensten die al zijn geleverd tot het moment waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de uitoefening van het recht van opzegging met betrekking tot dit contract In vergelijking met de totale omvang van de diensten voorzien in het contract.

 

Gefinancierd bedrijf

 

Als u dit contract hebt gefinancierd met een lening en u herroept het gefinancierde contract, dan bent u niet meer gebonden aan het leningcontract als beide contracten een economische eenheid vormen. Dit geldt met name als wij tegelijkertijd uw geldverstrekker zijn of als uw geldverstrekker gebruik maakt van onze medewerking op het gebied van financiering. Als wij de lening al hebben ontvangen op het moment dat de herroeping of teruggave van kracht wordt, neemt uw kredietverstrekker onze rechten en verplichtingen uit het gefinancierde contract met betrekking tot u over met betrekking tot de rechtsgevolgen van de herroeping of teruggave. Dit laatste is niet van toepassing indien het onderwerp van onderhavig contract de verwerving van effecten, valuta's, derivaten of edele metalen is.

Als u een contractuele verplichting zoveel mogelijk wilt vermijden, herroep dan beide contractuele verklaringen afzonderlijk.

 

Einde herroeping

 

************************************************** **************************************************

§7 herroepingsformulier

 

Modelformulier voor herroeping

 

(Als u het contract wilt annuleren, vult u dit formulier in en stuurt u het terug.)

Bij :

Vlam stijl

Sergei Lebedenko

Hermesweg 7d

D-21075 Hamburg

E-mail info@flame.style

Ik/wij (*) herroep/herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*) / het verlenen van de volgende dienst (*)

 

________________________________________________________________

 

Besteld op (*) / ontvangen op (*)

 

__________________

 

Naam van de consument(en)

 

________________________________________________________________

 

Adres van de consument(en)

 

 

________________________________________________________________

 

Handtekening van de consument(en) (alleen als dit op papier wordt gecommuniceerd)

 

__________________

 

datum

 

__________________

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

§8 garantie

 

De wettelijke garantiebepalingen zijn van toepassing.

 

§9 contracttaal

 

Als contracttaal zal uitsluitend Duits beschikbaar zijn.

 

************************************************** **************************************************

§10 klantenservice

 

Onze klantenservice voor vragen, klachten en klachten is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 20.00 uur.

 

Telefoon: +49/179 674 00 14

Fax: +49/179 674 00 14

E-mail: info@flame.style

ter beschikking stellen.

 

************************************************** **************************************************

 

Status van de AV februari 2020

 

Gratis algemene voorwaarden gemaakt door agb.de.

10% discount - code: 2024.04

bottom of page