top of page

GEGEVENSBESCHERMING

Gegevensbescherming

Persoonsgegevens (hieronder meestal “gegevens” genoemd) worden door ons alleen verwerkt voor zover nodig en met het doel een functionele en gebruiksvriendelijke website te bieden, inclusief de inhoud en de daar aangeboden diensten.

 

Volgens artikel 4 nr. 1 van Verordening (EU) 2016/679, dwz de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna "AVG" genoemd), is "verwerking" elk proces dat wordt uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde processen of een dergelijke reeks van processen in verband met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken door middel van verzending, verspreiding of enige andere vorm van verstrekking, vergelijking of koppeling, beperking, verwijdering of vernietiging.

 

Met de volgende gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u in het bijzonder over het type, de omvang, het doel, de duur en de rechtsgrondslag van de verwerking van persoonsgegevens, voor zover wij alleen of samen met anderen beslissen over de doeleinden en middelen van verwerking. Daarnaast informeren wij u hieronder over de componenten van derden die wij gebruiken voor optimalisatiedoeleinden en ter verhoging van de gebruikskwaliteit, voor zover derden op eigen verantwoordelijkheid gegevens verwerken.

 

Onze gegevensbeschermingsverklaring is als volgt opgebouwd:

 

I. Informatie over ons als verantwoordelijke

II. Rechten van gebruikers en betrokkenen

III. Informatie over gegevensverwerking

 

I. Informatie over ons als verantwoordelijke

Verantwoordelijke aanbieder van deze website in het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming is:

 

Vlam stijl

Hermesweg 7d

Telefoon: +49 179 674 0014

E-mail: info@flame.style

 

II. Rechten van gebruikers en betrokkenen

Met betrekking tot de hieronder nader beschreven gegevensverwerking hebben gebruikers en betrokkenen het recht

 

voor bevestiging of de gegevens over u worden verwerkt, voor informatie over de verwerkte gegevens, voor meer informatie over gegevensverwerking en voor kopieën van de gegevens (zie ook art. 15 AVG);

om onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren of aan te vullen (zie ook art. 16 AVG);

op de onmiddellijke verwijdering van de gegevens over u (zie ook art. 17 AVG), of, als verdere verwerking vereist is in overeenstemming met art. 17, lid 3 AVG, op beperking van de verwerking in overeenstemming met art. 18 AVG ;

om de gegevens die hen betreffen en door hen zijn verstrekt te ontvangen en deze gegevens over te dragen aan andere aanbieders / verantwoordelijken (zie ook art. 20 AVG);

om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als zij van mening zijn dat de gegevens die op hen betrekking hebben, door de aanbieder worden verwerkt in strijd met de voorschriften voor gegevensbescherming (zie ook art. 77 AVG).

Bovendien is de aanbieder verplicht om alle ontvangers aan wie gegevens door de aanbieder zijn verstrekt, op de hoogte te stellen van elke correctie of verwijdering van gegevens of de beperking van de verwerking die plaatsvindt op basis van de artikelen 16, 17 lid 1, 18 AVG. Deze verplichting bestaat echter niet als deze melding niet mogelijk is of onevenredig veel moeite kost. Los daarvan heeft de gebruiker recht op informatie over deze ontvangers.

 

Volgens artikel 21 AVG hebben gebruikers en betrokkenen ook het recht om bezwaar te maken tegen de toekomstige verwerking van de gegevens die op hen betrekking hebben, op voorwaarde dat de gegevens door de aanbieder worden verwerkt in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG . In het bijzonder is een bezwaar tegen gegevensverwerking met het oog op directe reclame toegestaan.

 

III. Informatie over gegevensverwerking

Uw gegevens die bij het gebruik van onze website worden verwerkt, worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is, de verwijdering van de gegevens niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten en er geen andere informatie over individuele verwerkingsmethoden wordt gegeven.

 

Servergegevens

Om technische redenen, met name om een veilige en stabiele website te garanderen, verzendt uw internetbrowser gegevens naar ons of naar onze webruimteprovider. Met deze zogenaamde serverlogbestanden worden onder andere het type en de versie van uw internetbrowser, het besturingssysteem, de website van waaruit u naar onze website bent overgestapt (referrer-URL), de website(s) van onze website die u bezoeken, de datum en tijd van de betreffende toegang en het IP-adres van de internetverbinding van waaruit onze website wordt gebruikt.

 

Deze gegevens die op deze manier worden verzameld, worden tijdelijk opgeslagen, maar niet samen met andere gegevens van u.

 

Deze opslag vindt plaats op de wettelijke basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in de verbetering, stabiliteit, functionaliteit en veiligheid van onze website.

 

De gegevens worden uiterlijk na zeven dagen verwijderd, tenzij verdere opslag voor bewijsdoeleinden vereist is. Anders worden de gegevens geheel of gedeeltelijk uitgesloten van verwijdering totdat een incident definitief is opgehelderd.

 

Koekjes

a) Sessiecookies / sessiecookies

Op onze website gebruiken we zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere opslagtechnologieën die worden opgeslagen en opgeslagen op uw apparaat door de internetbrowser die u gebruikt. Deze cookies verwerken bepaalde informatie over u op individuele basis, zoals uw browser- of locatiegegevens of uw IP-adres.  

 

Deze verwerking maakt onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger, omdat de verwerking bijvoorbeeld de reproductie van onze website in verschillende talen of het aanbieden van een winkelwagenfunctie mogelijk maakt.

 

De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, punt b.) AVG, op voorwaarde dat deze cookies worden gebruikt om gegevens te verwerken om contracten te initiëren of te verwerken.

 

Als de verwerking niet dient om een contract te starten of te verwerken, ligt ons legitieme belang bij het verbeteren van de functionaliteit van onze website. De rechtsgrondslag is dan artikel 6 (1) (f) AVG.

 

Wanneer u uw internetbrowser sluit, worden deze sessiecookies verwijderd.

 

b) Cookies van derden

Onze website kan ook cookies gebruiken van partnerbedrijven waarmee we samenwerken voor het adverteren, analyseren of verbeteren van de functionaliteit van onze website.

 

Raadpleeg de volgende informatie voor details hierover, met name over de doeleinden en rechtsgrond voor het verwerken van dergelijke cookies van derden.

 

c) Eliminatieoptie

U kunt de installatie van cookies voorkomen of beperken door uw internetbrowser in te stellen. U kunt cookies die al zijn opgeslagen ook op elk moment verwijderen. Welke stappen en maatregelen hiervoor nodig zijn, hangt echter af van de specifieke internetbrowser die u gebruikt. Als u vragen heeft, kunt u de helpfunctie of documentatie van uw internetbrowser gebruiken of contact opnemen met de fabrikant of ondersteuning. In het geval van zogenaamde flash-cookies kan de verwerking echter niet worden voorkomen via de browserinstellingen. In plaats daarvan moet u de instelling van uw Flash-speler wijzigen. Welke stappen en maatregelen hiervoor nodig zijn, hangt ook af van de specifieke Flash player die u gebruikt. Als je vragen hebt, gebruik dan de helpfunctie of documentatie van je Flash player of neem contact op met de fabrikant of gebruikersondersteuning.

 

Als u echter de installatie van cookies verhindert of beperkt, kan dit betekenen dat niet alle functies van onze website volledig kunnen worden gebruikt.

 

Contractverwerking

De door u verstrekte gegevens voor het gebruik van ons goederen- en/of dienstenaanbod worden door ons verwerkt met het oog op de uitvoering van het contract en zijn in dit verband noodzakelijk. Het is niet mogelijk om het contract te sluiten en te verwerken zonder uw gegevens te verstrekken.

 

De rechtsgrond voor verwerking is artikel 6, lid 1, punt b) AVG.

 

We verwijderen de gegevens wanneer het contract volledig is verwerkt, maar moeten de bewaartermijnen volgens het belasting- en handelsrecht in acht nemen.

 

Als onderdeel van de contractverwerking geven wij uw gegevens door aan het transportbedrijf dat is belast met de levering van goederen of aan de financiële dienstverlener, voor zover de overdracht noodzakelijk is voor de levering van goederen of voor betalingsdoeleinden.

 

De rechtsgrond voor het doorsturen van de gegevens is dan artikel 6, lid 1, punt b) AVG.

 

Klantaccount / registratiefunctie

Als u via onze website een klantaccount bij ons aanmaakt, gebruiken wij de gegevens die u tijdens de registratie hebt ingevoerd (bijv. uw naam, adres of e-mailadres) uitsluitend voor precontractuele diensten, voor de uitvoering van het contract of voor het doel van de klantenservice (bijvoorbeeld om u een overzicht te geven van uw eerdere bestellingen bij ons of om u de zogenaamde memofunctie te kunnen aanbieden) verzamelen en opslaan. Tegelijkertijd slaan we dan het IP-adres en de datum van uw registratie samen met de tijd op. Deze gegevens worden uiteraard niet doorgegeven aan derden.

 

Als onderdeel van het verdere registratieproces wordt uw toestemming voor deze verwerking verkregen en wordt verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming. De door ons verzamelde gegevens worden alleen gebruikt om het klantaccount te verstrekken.

 

Als u instemt met deze verwerking, is artikel 6, lid 1, onder a) AVG de rechtsgrondslag voor de verwerking.

 

Als de opening van de klantaccount ook precontractuele maatregelen of de uitvoering van het contract dient, is de rechtsgrond voor deze verwerking ook artikel 6, lid 1, onder b), AVG.

 

De aan ons gegeven toestemming voor het openen en onderhouden van de klantaccount kan te allen tijde worden ingetrokken voor de toekomst in overeenstemming met artikel 7 lid 3 AVG. Het enige wat u hoeft te doen is ons op de hoogte stellen van uw herroeping.

 

De gegevens die in dit verband worden verzameld, worden verwijderd zodra verwerking niet langer nodig is. Daarbij moeten we echter fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen in acht nemen.

 

Contactvragen / contactopties

Als u contact met ons opneemt via het contactformulier of e-mail, worden de door u verstrekte gegevens gebruikt om uw verzoek te verwerken. De specificatie van de gegevens is noodzakelijk voor de verwerking en beantwoording van uw vraag - zonder deze bepaling kunnen wij uw vraag niet of in het beste geval slechts in beperkte mate beantwoorden.

 

De rechtsgrond voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, punt b) AVG.

 

Uw gegevens worden verwijderd als uw verzoek definitief is beantwoord en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten, bijvoorbeeld in het geval van een volgende contractverwerking.

 

Gebruikersbijdragen, opmerkingen en beoordelingen

Wij bieden u de mogelijkheid om vragen, antwoorden, meningen of beoordelingen, hierna "bijdragen" genoemd, op onze website te plaatsen. Als u gebruik maakt van dit aanbod, zullen wij uw bijdrage, de datum en tijd van indiening en het eventueel gebruikte pseudoniem verwerken en publiceren.

 

De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 (1) (a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken in overeenstemming met artikel 7 lid 3 AVG. Het enige wat u hoeft te doen is ons op de hoogte stellen van uw herroeping.

 

Daarnaast verwerken wij ook uw IP- en e-mailadres. Het IP-adres wordt verwerkt omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het initiëren of ondersteunen van verdere stappen als uw bijdrage inbreuk maakt op rechten van derden en/of anderszins onrechtmatig is.

 

In dit geval is de rechtsgrond artikel 6 (1) (f) AVG. Ons legitieme belang ligt in de juridische verdediging die nodig kan zijn.

 

Abonnement op bijdragen

Als u artikelen op onze website plaatst, bieden wij u ook de mogelijkheid om u te abonneren op eventuele vervolgartikelen van derden. Om u per e-mail te kunnen informeren over deze vervolgberichten, verwerken wij uw e-mailadres.

 

De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 (1) (a) AVG. U kunt uw toestemming voor dit abonnement te allen tijde voor de toekomst intrekken in overeenstemming met artikel 7 lid 3 AVG. Het enige wat u hoeft te doen, is ons op de hoogte stellen van uw herroeping of de afmeldlink in de betreffende e-mail gebruiken.

 

"Facebook sociale plugin

Wij gebruiken op onze website de plug-in van het sociale netwerk Facebook. Facebook is een internetdienst van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS. In de EU wordt deze dienst op zijn beurt beheerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, hierna beide "Facebook" genoemd.

 

Door certificering volgens het EU-VS-gegevensbeschermingsschild ("EU-VS-privacyschild")

 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

 

Facebook garandeert dat ook bij de verwerking van gegevens in de VS aan de gegevensbeschermingsvereisten van de EU wordt voldaan.

 

De rechtsgrondslag is artikel 6 (1) lit.f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in het verbeteren van de kwaliteit van onze website.

 

Meer informatie over de mogelijke plug-ins en hun respectievelijke functies is verkrijgbaar bij Facebook

 

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

 

klaar voor jou.

 

Als de plug-in is opgeslagen op een van de pagina's die u op onze website bezoekt, downloadt uw internetbrowser een weergave van de plug-in van de servers van Facebook in de VS. Om technische redenen is het noodzakelijk dat Facebook uw IP-adres verwerkt. Daarnaast worden ook de datum en tijd van uw bezoek aan onze website vastgelegd.

 

Als u bent ingelogd op Facebook terwijl u een van onze websites met de plug-in bezoekt, wordt de door de plug-in verzamelde informatie over uw specifieke bezoek door Facebook herkend. Facebook kan de op deze manier verzamelde informatie toewijzen aan uw persoonlijke gebruikersaccount daar. Als u bijvoorbeeld de zogenaamde "Vind ik leuk"-knop op Facebook gebruikt, wordt deze informatie opgeslagen in uw Facebook-gebruikersaccount en mogelijk gepubliceerd op het Facebook-platform. Als u dit wilt voorkomen, moet u ofwel uitloggen bij Facebook voordat u onze website bezoekt of een add-on voor uw internetbrowser gebruiken om te voorkomen dat de Facebook-plug-in wordt geblokkeerd.

 

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens en uw rechten en beschermingsopties in dit verband vindt u op Facebook onder

 

https://www.facebook.com/policy.php

 

beschikbare informatie over gegevensbescherming.

 

YouTube

Wij gebruiken YouTube op onze website. Dit is een videoportaal van YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, VS, hierna "YouTube" genoemd.

 

YouTube is een dochteronderneming van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna "Google" genoemd.

 

Door certificering volgens het EU-VS-gegevensbeschermingsschild ("EU-VS-privacyschild")

 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

 

Google garandeert, en daarmee ook haar dochteronderneming YouTube, dat ook bij de verwerking van gegevens in de VS aan de gegevensbeschermingseisen van de EU wordt voldaan.

 

We gebruiken YouTube in combinatie met de functie "Uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" om u video's te kunnen tonen. De rechtsgrondslag is artikel 6 (1) lit.f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in het verbeteren van de kwaliteit van onze website. Volgens informatie van YouTube betekent de functie "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" dat de hieronder nader beschreven gegevens pas naar de YouTube-server worden verzonden wanneer u daadwerkelijk een video start.

 

Zonder deze "uitgebreide gegevensbescherming" wordt er een verbinding met de YouTube-server in de VS tot stand gebracht zodra u een van onze internetpagina's oproept waarop een YouTube-video is ingesloten.

 

Deze verbinding is nodig om de betreffende video op onze website via uw internetbrowser te kunnen weergeven. YouTube zal daarbij in ieder geval uw IP-adres, de datum en tijd en de door u bezochte website vastleggen en verwerken. Bovendien wordt een verbinding met het Google "DoubleClick"-advertentienetwerk tot stand gebracht.

 

Als u tegelijkertijd bij YouTube bent ingelogd, wijst YouTube de verbindingsinformatie toe aan uw YouTube-account. Als u dit wilt voorkomen, moet u ofwel uitloggen bij YouTube voordat u onze website bezoekt of de juiste instellingen in uw YouTube-gebruikersaccount maken.

 

Met het oog op functionaliteit en om gebruiksgedrag te analyseren, slaat YouTube permanent cookies op uw apparaat op via uw internetbrowser. Als u niet akkoord gaat met deze verwerking, heeft u de mogelijkheid om het opslaan van cookies te voorkomen door uw internetbrowser in te stellen. Meer informatie hierover vindt u hierboven onder "Cookies".

 

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens en uw rechten en beschermingsopties in dit verband is verkrijgbaar bij Google

 

https://policies.google.com/privacy

 

beschikbare informatie over gegevensbescherming.

 

Nieuwsbrief via WhatsApp

U kunt onze gratis nieuwsbrief ook ontvangen via de WhatsApp instant messaging-service. WhatsApp is een dienst die wordt aangeboden door WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland, een dochteronderneming van WhatsApp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS, beide hierna "WhatsApp ". In sommige gevallen vindt de verwerking van gebruikersgegevens plaats op WhatsApp-servers in de VS Door certificering volgens het EU-VS-gegevensbeschermingsschild ("EU-US Privacy Shield")

 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TSnwAAG&status=Active

 

WhatsApp garandeert echter dat de gegevensbeschermingsvereisten van de EU ook worden nageleefd bij het verwerken van gegevens in de VS. WhatsApp biedt ook

 

https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy

 

verdere informatie over gegevensbescherming

 

Om onze nieuwsbrief via WhatsApp te ontvangen, heeft u een WhatsApp-gebruikersaccount nodig. Voor meer informatie over welke gegevens WhatsApp verzamelt bij het registreren, verwijzen wij u naar de bovengenoemde WhatsApp-gegevensbeschermingsinformatie.

 

Als u zich vervolgens via WhatsApp aanmeldt voor onze nieuwsbriefverzending, wordt het mobiele telefoonnummer dat u tijdens het registratieproces heeft ingevoerd, door WhatsApp verwerkt. Daarnaast worden uw IP-adres en de datum van uw aanmelding en tijd opgeslagen. Als onderdeel van het verdere registratieproces wordt uw toestemming voor het verzenden van de nieuwsbrief verkregen, wordt de inhoud specifiek beschreven en wordt verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming.

 

De wettelijke basis voor het verzenden en analyseren van de nieuwsbrief is artikel 6 (1) (a) AVG.

 

U kunt uw toestemming voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde voor de toekomst intrekken in overeenstemming met artikel 7 lid 3 AVG. Het enige wat u hoeft te doen is ons op de hoogte stellen van uw herroeping. U kunt de ontvangst van de nieuwsbrief ook blokkeren door de WhatsApp-software op uw apparaat in te stellen.

 

Duur van opslag

Nadat het contract volledig is verwerkt, worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, vervolgens met inachtneming van wettelijke, met name fiscale en commerciële bewaartermijnen, en vervolgens verwijderd na de deadline, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik maken van.

 

Rechten van de betrokkene

Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u de volgende rechten volgens artikel 15 tot 20 AVG: Recht op informatie, op correctie, op verwijdering, op beperking van de verwerking, op gegevensoverdraagbaarheid.

Bovendien hebt u volgens artikel 21, lid 1, AVG het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van artikel 6, lid 1, onder f AVG, evenals tegen de verwerking met het oog op direct mail.

 

Neem contact met ons op als je dat wilt. De contactgegevens vindt u in ons impressum.

10% discount - code: 2024.04

bottom of page