top of page

Generelle vilkår og betingelser for selskapet Flame Style

 

§1 Anvendelse for gründere og definisjoner av begreper

 

(1) Følgende generelle vilkår og betingelser gjelder for alle leveranser mellom oss og en forbruker i den versjonen som var gyldig på bestillingstidspunktet.

 

En forbruker er enhver fysisk person som inngår en juridisk transaksjon for formål som hovedsakelig verken er kommersielle eller selvstendig næringsdrivende (§ 13 BGB).

 

§2 Inngåelse av kontrakt, oppbevaring av kontraktsteksten

 

(1) Følgende bestemmelser om inngåelse av en kontrakt gjelder for bestillinger via vår nettbutikk http://www.flame.style.

 

(2) Ved inngåelse av kontrakt følger kontrakten med

 

Flamme stil

Sergei Lebedenko

Hermesweg 7d

D-21075 Hamburg

 

forhold.

 

(3) Presentasjonen av varene i vår nettbutikk utgjør ikke et juridisk bindende avtaletilbud fra vår side, men er kun en uforpliktende invitasjon til forbrukeren om å bestille varer. Ved å bestille de ønskede varene gir forbrukeren et bindende tilbud om å inngå en kjøpskontrakt.

(4) Når en bestilling mottas i vår nettbutikk, gjelder følgende regler: Forbrukeren gir et bindende avtaletilbud ved å gå gjennom bestillingsprosedyren gitt i vår nettbutikk.

 

Bestillingen skjer i følgende trinn:

 

1) Valg av ønskede varer

2) Bekreft ved å klikke på "Bestill"-knappen

3) Sjekke informasjonen i handlekurven

4) Klikk på "Checkout"-knappen

5) Registrering i nettbutikken etter registrering og inntasting av registreringsdetaljer (e-postadresse og passord).

6) En annen kontroll eller korrigering av de respektive innlagte dataene.

7) Bindende utsendelse av bestillingen ved å klikke på knappen "bestill mot gebyr" eller "kjøp"

 

Før den bindende innsendingen av bestillingen kan forbrukeren gå tilbake til nettsiden hvor kundens informasjon er registrert og rette eller rette inntastingsfeil ved å trykke på "Tilbake"-knappen i nettleseren han bruker etter å ha sjekket detaljene hans Avbryt bestillingsprosessen ved å lukke nettleseren. Vi bekrefter umiddelbart mottak av bestillingen med en automatisk generert e-post ("ordrebekreftelse"). Med dette aksepterer vi tilbudet ditt.

 

(5) Lagring av kontraktsteksten for bestillinger via vår nettbutikk: Vi lagrer kontraktsteksten og sender deg ordredata og våre vilkår på e-post. Du kan også se vilkårene og betingelsene når som helst på http://www.flame.style/a.html. Du kan se dine tidligere bestillinger i vårt kundeområde under Min konto -> Mine bestillinger.

 

§3 priser, fraktkostnader, betaling, forfallsdato

 

(1) De oppgitte prisene inkluderer lovpålagt omsetningsavgift og andre priskomponenter. I tillegg kommer eventuelle fraktkostnader.

 

(2) Forbrukeren har mulighet til å betale på forhånd, etterkrav, direkte belastning, PayPal, kredittkort (Visa, Mastercard, American Express).

 

(3) Dersom forbrukeren har valgt å betale på forskudd, forplikter han seg til å betale kjøpesummen umiddelbart etter avtaleinngåelsen.

Leverer vi etterkrav, forfaller kjøpesumskravet ved mottak av varene.

§4 levering

 

(1) Med mindre vi har tydelig angitt noe annet i produktbeskrivelsen, er alle varer vi tilbyr klare for sending umiddelbart. Leveringen skjer her senest innen 5 virkedager. Ved forhåndsbetaling begynner leveringsfristen dagen etter betalingsordren til banken som ble bestilt med overføringen og, for alle andre betalingsmetoder, dagen etter kontraktsinngåelsen. Dersom fristen faller på en lørdag, søndag eller helligdag på leveringsstedet, utløper fristen påfølgende virkedag.

 

(2) Risikoen for utilsiktet tap og utilsiktet forringelse av det solgte overføres først til kjøper når varen overlates til kjøper, også ved postsalg.

 

§5 eiendomsforbehold

 

Vi forbeholder oss eiendomsretten til varene inntil kjøpesummen er betalt i sin helhet.

 

************************************************** **************************************************

§6 angrerett for kunden som forbruker

 

Angrerett

 

Forbrukere har rett til angrerett i henhold til følgende bestemmelser, der en forbruker er enhver fysisk person som inngår en juridisk transaksjon for formål som hovedsakelig verken er kommersielle eller selvstendig næringsdrivende:

 

Angrerett

 

 

Angrerett

 

Du har rett til å kansellere denne kontrakten innen fjorten dager uten å oppgi noen grunn.

Angrefristen er fjorten dager fra den dagen kontrakten er inngått.

 

For å benytte deg av angreretten må du kontakte oss

Flamme stil

Sergei Lebedenko

Hermesweg 7d

D-21075 Hamburg

Send e-post til info@flame.style

ved hjelp av en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med post, faks eller e-post) om din beslutning om å trekke deg fra denne kontrakten. Du kan bruke vedlagte angreskjema for dette formålet, men dette er ikke obligatorisk.

 

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender din melding om at du benytter angreretten før angrefristen er utløpt.

 

Konsekvenser av kansellering

 

Hvis du trekker deg fra denne kontrakten, vil vi ha gitt deg alle betalinger som vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (med unntak av tilleggskostnadene som følger av å velge en annen type levering enn den billigste standardleveransen som tilbys av oss har ), som skal tilbakebetales umiddelbart og senest innen fjorten dager fra den dagen vi mottok varselet om at du kansellerer denne kontrakten. For denne tilbakebetalingen vil vi bruke samme betalingsmiddel som du brukte for den opprinnelige transaksjonen, med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt med deg; Du vil ikke i noe tilfelle bli belastet med gebyrer for denne tilbakebetalingen.

 

Hvis du har bedt om at tjenestene skal starte i angrefristen, må du betale oss et rimelig beløp, som tilsvarer andelen av tjenestene som allerede er levert frem til det tidspunktet du informerte oss om utøvelsen av retten av kansellering med hensyn til denne kontrakten Sammenlignet med det totale omfanget av tjenestene gitt i kontrakten.

 

Finansiert virksomhet

 

Dersom du har finansiert denne kontrakten med et lån og du hever den finansierte kontrakten, er du ikke lenger bundet av lånekontrakten dersom begge kontraktene utgjør en økonomisk enhet. Dette må særlig antas dersom vi samtidig er din långiver eller dersom din långiver benytter seg av vårt samarbeid med hensyn til finansiering. Dersom vi allerede har mottatt lånet når tilbakekallingen eller tilbakeføringen trer i kraft, skal långiveren din overta våre rettigheter og plikter i henhold til den finansierte kontrakten i forhold til deg med hensyn til de rettslige konsekvensene av tilbakekallet eller tilbakeleveringen. Sistnevnte gjelder ikke dersom gjenstanden for denne kontrakten er anskaffelse av verdipapirer, valuta, derivater eller edle metaller.

Hvis du så langt det er mulig vil unngå en kontraktsfestet forpliktelse, tilbakekall begge kontraktserklæringene hver for seg.

 

Slutt på tilbakekall

 

************************************************** **************************************************

§7 angreskjema

 

Modelluttaksskjema

 

(Hvis du ønsker å kansellere kontrakten, vennligst fyll ut dette skjemaet og send det tilbake.)

kl.:

Flamme stil

Sergei Lebedenko

Hermesweg 7d

D-21075 Hamburg

Send e-post til info@flame.style

Jeg / vi (*) opphever herved kontrakten inngått av meg / oss (*) for kjøp av følgende varer (*) / levering av følgende tjeneste (*)

 

________________________________________________

 

Bestilt den (*) / mottatt den (*)

 

__________________

 

Navn på forbruker(e)

 

________________________________________________

 

Adresse til forbrukeren(e)

 

 

________________________________________________

 

Signatur fra forbrukeren(e) (bare hvis dette er kommunisert på papir)

 

__________________

 

Dato

 

__________________

 

(*) Slett der det ikke er aktuelt.

 

§8 garanti

 

De lovpålagte garantibestemmelsene gjelder.

 

§9 kontraktsspråk

 

Som kontraktsspråk vil tysk kun være tilgjengelig.

 

************************************************** **************************************************

§10 kundeservice

 

Vår kundeservice for spørsmål, klager og klager er tilgjengelig på hverdager fra 9:00 til 20:00.

 

Telefon: +49/179 674 00 14

Faks: +49/179 674 00 14

E-post: info@flame.style

til avhending.

 

************************************************** **************************************************

 

Status for GTC februar 2020

 

Gratis vilkår og betingelser opprettet av agb.de.

10% discount - code: 2024.04

bottom of page