top of page

DATA BESKYTTELSE

Data beskyttelse

Personopplysninger (vanligvis referert til som "data" nedenfor) behandles kun av oss i den grad det er nødvendig og med det formål å tilby et funksjonelt og brukervennlig nettsted, inkludert innholdet og tjenestene som tilbys der.

 

I henhold til artikkel 4 nr. 1 i forordning (EU) 2016/679, dvs. den generelle databeskyttelsesforordningen (heretter kalt «GDPR»), er «behandling» enhver prosess som utføres med eller uten hjelp av automatiserte prosesser eller enhver slik serie av prosesser i forbindelse med personopplysninger, for eksempel innsamling, registrering, organisering, organisering, lagring, tilpasning eller endring, opplesning, spørring, bruk, avsløring gjennom overføring, spredning eller annen form for levering, sammenligning eller kobling, begrensning, sletting eller ødeleggelse.

 

Med følgende databeskyttelseserklæring informerer vi deg spesielt om type, omfang, formål, varighet og rettslig grunnlag for behandlingen av personopplysninger, i den grad vi bestemmer enten alene eller sammen med andre om formål og behandlingsmåter. I tillegg vil vi informere deg nedenfor om tredjepartskomponentene vi bruker for optimaliseringsformål og for å øke brukskvaliteten, i den grad tredjeparter behandler data på eget ansvar.

 

Vår databeskyttelseserklæring er strukturert som følger:

 

I. Informasjon om oss som ansvarlige

II. Rettigheter til brukere og registrerte

III. Informasjon om databehandling

 

I. Informasjon om oss som ansvarlige

Ansvarlig leverandør av dette nettstedet i forhold til databeskyttelsesloven er:

 

Flamme stil

Hermesweg 7d

Telefon: +49 179 674 0014

E-post: info@flame.style

 

II. Rettigheter til brukere og registrerte

Når det gjelder databehandlingen som er beskrevet mer detaljert nedenfor, har brukere og registrerte rett

 

for bekreftelse på om dataene om deg blir behandlet, for informasjon om de behandlede dataene, for ytterligere informasjon om databehandling og for kopier av dataene (se også Art. 15 GDPR);

å rette eller fullføre uriktige eller ufullstendige data (se også Art. 16 GDPR);

til umiddelbar sletting av opplysningene om deg (jf. også Art. 17 GDPR), eller, alternativt, hvis ytterligere behandling er nødvendig i henhold til Art. 17 Para. 3 GDPR, til begrensning av behandling i henhold til Art. 18 GDPR ;

å motta dataene om dem og gitt av dem og å overføre disse dataene til andre leverandører/ansvarlige parter (jf. også Art. 20 GDPR);

å klage til tilsynsmyndigheten dersom de mener at opplysningene om dem behandles av leverandøren i strid med databeskyttelsesforskriften (jf. også Art. 77 GDPR).

I tillegg er leverandøren forpliktet til å varsle alle mottakere som data er blitt utlevert til av leverandøren om enhver rettelse eller sletting av data eller begrensning av behandling som finner sted på grunnlag av artikkel 16, 17 paragraf 1, 18 GDPR lærer. Denne plikten eksisterer imidlertid ikke dersom denne varslingen er umulig eller innebærer uforholdsmessig innsats. Uavhengig av dette har brukeren rett til informasjon om disse mottakerne.

 

I henhold til artikkel 21 GDPR har brukere og registrerte også rett til å motsette seg fremtidig behandling av opplysningene om dem, forutsatt at opplysningene behandles av leverandøren i samsvar med artikkel 6 paragraf 1 lit.f) GDPR . Spesielt er det tillatt å gjøre innsigelse mot databehandling med henblikk på direkte reklame.

 

III. Informasjon om databehandling

Dataene dine som behandles når du bruker nettstedet vårt, vil bli slettet eller blokkert så snart formålet med lagring ikke lenger gjelder, slettingen av dataene er ikke i konflikt med noen lovbestemte krav til oppbevaring og ingen annen informasjon om individuelle behandlingsmetoder er gitt nedenfor.

 

Serverdata

Av tekniske årsaker, spesielt for å sikre en sikker og stabil nettside, overfører nettleseren din data til oss eller til vår netthotellleverandør. Med disse såkalte serverloggfilene, blant annet typen og versjonen av nettleseren din, operativsystemet, nettstedet du byttet fra til nettstedet vårt (referanse-URL), nettsiden(e) til nettstedet vårt som du besøker, dato og klokkeslett for den respektive tilgangen samt IP-adressen til internettforbindelsen som nettstedet vårt brukes fra.

 

Disse dataene som samles inn på denne måten lagres midlertidig, men ikke sammen med andre data fra deg.

 

Denne lagringen skjer på det juridiske grunnlaget i artikkel 6 paragraf 1 lit.f) GDPR. Vår legitime interesse ligger i forbedring, stabilitet, funksjonalitet og sikkerhet på nettstedet vårt.

 

Dataene vil bli slettet senest etter syv dager, med mindre ytterligere lagring er nødvendig for bevisformål. Ellers vil dataene bli helt eller delvis utelukket fra sletting inntil en hendelse er endelig avklart.

 

Informasjonskapsler

a) Session cookies / session cookies

Vi bruker såkalte informasjonskapsler på nettsiden vår. Informasjonskapsler er små tekstfiler eller andre lagringsteknologier som lagres og lagres på enheten din av nettleseren du bruker. Disse informasjonskapslene behandler visse opplysninger om deg på individuell basis, for eksempel nettleseren din eller posisjonsdata eller IP-adressen din.  

 

Denne behandlingen gjør nettstedet vårt mer brukervennlig, mer effektivt og sikrere, da behandlingen for eksempel muliggjør reproduksjon av nettstedet vårt på forskjellige språk eller tilbud om en handlekurvfunksjon.

 

Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er Art 6 Paragraf 1 lit b) GDPR, forutsatt at disse informasjonskapslene brukes til å behandle data for å initiere eller behandle kontrakter.

 

Hvis behandlingen ikke tjener til å initiere eller behandle en kontrakt, ligger vår legitime interesse i å forbedre funksjonaliteten til nettstedet vårt. Rettsgrunnlaget er da artikkel 6 (1) (f) GDPR.

 

Når du lukker nettleseren din, slettes disse sesjonskapslene.

 

b) Tredjeparts informasjonskapsler

Nettstedet vårt kan også bruke informasjonskapsler fra partnerselskaper som vi samarbeider med med det formål å annonsere, analysere eller forbedre funksjonaliteten til nettstedet vårt.

 

Vennligst se følgende informasjon for detaljer om dette, spesielt om formål og juridisk grunnlag for å behandle slike tredjeparts informasjonskapsler.

 

c) Eliminasjonsmulighet

Du kan forhindre eller begrense installasjonen av informasjonskapsler ved å stille inn nettleseren din. Du kan også slette informasjonskapsler som allerede er lagret når som helst. Trinnene og tiltakene som kreves for dette, avhenger imidlertid av den spesifikke nettleseren du bruker. Hvis du har spørsmål, vennligst bruk hjelpefunksjonen eller dokumentasjonen til nettleseren din eller kontakt produsenten eller support. Ved såkalte flash-informasjonskapsler kan behandling imidlertid ikke forhindres via nettleserinnstillingene. I stedet må du endre innstillingen til Flash-spilleren. Trinnene og tiltakene som kreves for dette avhenger også av den spesifikke Flash-spilleren du bruker. Hvis du har spørsmål, vennligst bruk hjelpefunksjonen eller dokumentasjonen til din Flash-spiller eller kontakt produsenten eller brukerstøtten.

 

Men hvis du forhindrer eller begrenser installasjonen av informasjonskapsler, kan dette bety at ikke alle funksjonene på nettstedet vårt kan brukes i sin fulle grad.

 

Kontraktsbehandling

Dataene som overføres av deg for bruk av vårt utvalg av varer og/eller tjenester, vil bli behandlet av oss med det formål å behandle kontrakten og kreves i denne forbindelse. Det er ikke mulig å inngå og behandle kontrakten uten å oppgi dataene dine.

 

Det rettslige grunnlaget for behandling er art. 6 paragraf 1 lit b) GDPR.

 

Vi sletter opplysningene når kontrakten er ferdig behandlet, men må overholde skatte- og handelsrettens oppbevaringsperiode.

 

Som en del av kontraktsbehandlingen videreformidler vi opplysningene dine til transportselskapet som har oppdraget med vareleveringen eller til finanstjenesteleverandøren, i den grad overføringen er nødvendig for varelevering eller for betalingsformål.

 

Det rettslige grunnlaget for å videresende dataene er da Art 6 Paragraf 1 lit b) GDPR.

 

Kundekonto / registreringsfunksjon

Hvis du oppretter en kundekonto hos oss via nettsiden vår, vil vi bruke dataene du skrev inn under registreringen (f.eks. navn, adresse eller e-postadresse) utelukkende for pre-kontraktuelle tjenester, for oppfyllelse av kontrakten eller til formålet av Kundebehandling (f.eks. for å gi deg en oversikt over dine tidligere bestillinger fra oss eller for å kunne tilby deg den såkalte memofunksjonen) samle inn og lagre. Samtidig lagrer vi IP-adressen og datoen for registreringen din sammen med klokkeslettet. Disse dataene vil selvsagt ikke bli gitt videre til tredjeparter.

 

Som en del av den videre registreringsprosessen vil ditt samtykke til denne behandlingen bli innhentet og det vil bli referert til denne databeskyttelseserklæringen. Dataene som samles inn av oss vil kun bli brukt til å oppgi kundekontoen.

 

Hvis du samtykker til denne behandlingen, er artikkel 6 (1) (a) GDPR det juridiske grunnlaget for behandlingen.

 

Hvis åpningen av kundekontoen også tjener pre-kontraktuelle tiltak eller oppfyllelse av kontrakten, er det juridiske grunnlaget for denne behandlingen også artikkel 6 (1) lit b) GDPR.

 

Samtykket gitt til oss for å åpne og vedlikeholde kundekontoen kan tilbakekalles når som helst med virkning for fremtiden i henhold til Art 7 Paragraf 3 GDPR. Alt du trenger å gjøre er å informere oss om tilbakekallingen.

 

Dataene som samles inn i denne forbindelse vil bli slettet så snart behandling ikke lenger er nødvendig. Når vi gjør det, må vi imidlertid overholde oppbevaringsperioder i henhold til skatte- og handelsrett.

 

Kontakthenvendelser / kontaktmuligheter

Hvis du kontakter oss via kontaktskjemaet eller e-posten, vil dataene du oppgir bli brukt til å behandle forespørselen din. Spesifikasjonen av dataene er nødvendig for å behandle og besvare din henvendelse – uten denne bestemmelsen kan vi ikke besvare din henvendelse, eller i beste fall bare i begrenset omfang.

 

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er artikkel 6 (1) lit b) GDPR.

 

Dine data vil bli slettet hvis forespørselen din er endelig besvart og slettingen ikke er i strid med noen lovbestemte krav til oppbevaring, for eksempel ved en senere kontraktsbehandling.

 

Brukerbidrag, kommentarer og vurderinger

Vi tilbyr deg muligheten til å legge ut spørsmål, svar, meninger eller vurderinger, heretter kalt "bidrag", på vår nettside. Hvis du benytter deg av dette tilbudet, vil vi behandle og publisere ditt bidrag, dato og klokkeslett for innsending og pseudonymet du kan ha brukt.

 

Det rettslige grunnlaget for dette er artikkel 6 (1) (a) GDPR. Du kan tilbakekalle samtykket ditt når som helst med virkning for fremtiden i samsvar med Art 7 Para 3 GDPR. Alt du trenger å gjøre er å informere oss om tilbakekallingen.

 

I tillegg behandler vi også din IP og e-postadresse. IP-adressen behandles fordi vi har en legitim interesse i å sette i gang eller støtte ytterligere skritt dersom bidraget ditt krenker rettighetene til tredjeparter og/eller det på annen måte er ulovlig.

 

I dette tilfellet er det rettslige grunnlaget artikkel 6 (1) (f) GDPR. Vår legitime interesse ligger i det juridiske forsvaret som kan være nødvendig.

 

Abonnement på bidrag

Hvis du publiserer artikler på nettstedet vårt, tilbyr vi deg også muligheten til å abonnere på eventuelle oppfølgingsartikler fra tredjeparter. For å kunne informere deg om disse oppfølgingsinnleggene på e-post behandler vi din e-postadresse.

 

Det rettslige grunnlaget for dette er artikkel 6 (1) (a) GDPR. Du kan tilbakekalle ditt samtykke til dette abonnementet når som helst med virkning for fremtiden i samsvar med Art. 7 Paragraf 3 GDPR. Alt du trenger å gjøre er å informere oss om tilbakekallingen din eller bruke avmeldingslenken i den respektive e-posten.

 

"Facebook" sosial plug-in

Vi bruker plug-in til det sosiale nettverket Facebook på nettsiden vår. Facebook er en internetttjeneste levert av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. I EU drives denne tjenesten igjen av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland, heretter begge referert til som "Facebook".

 

Gjennom sertifisering i henhold til EU-US databeskyttelsesskjold ("EU-US Privacy Shield")

 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

 

Facebook garanterer at EUs databeskyttelseskrav også vil bli overholdt ved behandling av data i USA.

 

Det rettslige grunnlaget er artikkel 6 (1) lit.f) GDPR. Vår legitime interesse ligger i å forbedre kvaliteten på nettstedet vårt.

 

Ytterligere informasjon om mulige plug-ins og deres respektive funksjoner er tilgjengelig fra Facebook

 

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

 

klar for deg.

 

Hvis plugin-modulen er lagret på en av sidene du besøker på nettsiden vår, vil nettleseren din laste ned en representasjon av plug-in-en fra Facebooks servere i USA. Av tekniske årsaker er det nødvendig for Facebook å behandle IP-adressen din. I tillegg registreres også dato og klokkeslett for ditt besøk på nettstedet vårt.

 

Hvis du er logget på Facebook mens du besøker en av nettsidene våre med plug-in, vil informasjonen som samles inn av plug-in om ditt spesifikke besøk bli gjenkjent av Facebook. Facebook kan tildele informasjonen som samles inn på denne måten til din personlige brukerkonto der. Hvis du for eksempel bruker den såkalte «Like»-knappen på Facebook, vil denne informasjonen bli lagret i din Facebook-brukerkonto og eventuelt publisert på Facebook-plattformen. Hvis du vil forhindre dette, må du enten logge ut av Facebook før du besøker nettsiden vår eller bruke et tillegg for nettleseren din for å forhindre at Facebook-plugin-modulen blokkeres.

 

Ytterligere informasjon om innsamling og bruk av data samt dine rettigheter og beskyttelsesmuligheter i denne forbindelse er tilgjengelig fra Facebook under

 

https://www.facebook.com/policy.php

 

tilgjengelig databeskyttelsesinformasjon.

 

YouTube

Vi bruker YouTube på nettsiden vår. Dette er en videoportal fra YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, heretter referert til som "YouTube".

 

YouTube er et datterselskap av Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, heretter referert til som "Google".

 

Gjennom sertifisering i henhold til EU-US databeskyttelsesskjold ("EU-US Privacy Shield")

 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

 

Google garanterer, og dermed også datterselskapet YouTube, at EUs databeskyttelseskrav også vil bli overholdt ved behandling av data i USA.

 

Vi bruker YouTube i forbindelse med funksjonen "Utvidet databeskyttelsesmodus" for å kunne vise deg videoer. Det rettslige grunnlaget er artikkel 6 (1) lit.f) GDPR. Vår legitime interesse ligger i å forbedre kvaliteten på nettstedet vårt. I følge informasjon fra YouTube betyr funksjonen "utvidet databeskyttelsesmodus" at dataene som er beskrevet mer detaljert nedenfor, kun overføres til YouTube-serveren når du faktisk starter en video.

 

Uten denne "utvidede databeskyttelsen" vil en tilkobling til YouTube-serveren i USA opprettes så snart du ringer opp en av våre internettsider som en YouTube-video er innebygd på.

 

Denne tilkoblingen er nødvendig for å kunne vise den respektive videoen på nettsiden vår via nettleseren din. I løpet av dette vil YouTube i det minste registrere og behandle IP-adressen din, datoen og klokkeslettet og nettstedet du besøkte. I tillegg etableres en tilkobling til Googles «DoubleClick»-annonseringsnettverk.

 

Hvis du er logget på YouTube samtidig, vil YouTube tildele tilkoblingsinformasjonen til YouTube-kontoen din. Hvis du vil forhindre dette, må du enten logge ut av YouTube før du besøker nettstedet vårt eller gjøre de riktige innstillingene i YouTube-brukerkontoen din.

 

For funksjonalitetsformål og for å analysere bruksatferd, lagrer YouTube permanent informasjonskapsler på enheten din via nettleseren din. Hvis du ikke godtar denne behandlingen, har du muligheten til å forhindre lagring av informasjonskapsler ved å stille inn nettleseren din. Du finner mer informasjon om dette under "Cookies" ovenfor.

 

Ytterligere informasjon om innsamling og bruk av data samt dine rettigheter og beskyttelsesalternativer i denne forbindelse er tilgjengelig fra Google

 

https://policies.google.com/privacy

 

tilgjengelig databeskyttelsesinformasjon.

 

Nyhetsbrev via WhatsApp

Du kan også motta vårt gratis nyhetsbrev via WhatsApp direktemeldingstjeneste. WhatsApp er en tjeneste levert av WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irland, et datterselskap av WhatsApp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA, begge heretter referert til som "WhatsApp ". I noen tilfeller foregår behandlingen av brukerdata på WhatsApp-servere i USA Gjennom sertifisering i henhold til EU-US data protection shield ("EU-US Privacy Shield")

 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TSnwAAG&status=Active

 

WhatsApp garanterer imidlertid at databeskyttelseskravene til EU også overholdes ved behandling av data i USA. WhatsApp tilbyr også

 

https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy

 

ytterligere databeskyttelsesinformasjon

 

For å motta nyhetsbrevet vårt via WhatsApp, trenger du en WhatsApp-brukerkonto. For detaljer om hvilke data WhatsApp samler inn ved registrering, se nevnte WhatsApp-databeskyttelsesinformasjon.

 

Hvis du deretter registrerer deg for utsendelse av nyhetsbrev via WhatsApp, vil mobilnummeret du oppga under registreringsprosessen bli behandlet av WhatsApp. I tillegg lagres IP-adressen din og registreringsdatoen og klokkeslettet. Som en del av den videre registreringsprosessen innhentes ditt samtykke til sending av nyhetsbrevet, innholdet er spesifikt beskrevet og det vises til denne databeskyttelseserklæringen.

 

Det juridiske grunnlaget for å sende nyhetsbrevet og analysere det er artikkel 6 (1) (a) GDPR.

 

Du kan tilbakekalle ditt samtykke til sending av nyhetsbrevet når som helst med virkning for fremtiden i samsvar med Art 7 Paragraf 3 GDPR. Alt du trenger å gjøre er å informere oss om tilbakekallingen. Du kan også blokkere mottak av nyhetsbrevet ved å sette WhatsApp-programvaren på enheten din.

 

Varighet av lagring

Etter at kontrakten er ferdig behandlet, lagres dataene i utgangspunktet i garantiperioden, deretter under hensyntagen til lovbestemte, spesielt skattemessige og kommersielle oppbevaringsperioder, og deretter slettet etter fristens utløp, med mindre du har samtykket til videre behandling og bruk.

 

Rettighetene til den registrerte

Hvis lovkravene er oppfylt, har du følgende rettigheter i henhold til artikkel 15 til 20 GDPR: Rett til informasjon, til retting, til sletting, til begrensning av behandling, til dataportabilitet.

I tillegg, i henhold til artikkel 21 (1) GDPR, har du rett til å motsette deg behandling basert på artikkel 6 (1) f GDPR, samt mot behandling for direktereklameformål.

 

Kontakt oss hvis du ønsker det. Kontaktinformasjonen finner du i vårt forlag.

10% discount - code: 2024.04

bottom of page