top of page
Glaskamin

Hvordan fungerer en pipebrenner og hvorfor er en pipebrenner så trygg?

Sikkerhet ligger i prinsippene for drift av peisbrenneren.

En vanlig peis fungerer veldig enkelt. Ved oksiderer til karbondioksid og vann når den brennes.

Med en skorsteinsbrenner er forbrenningsprosessen litt mer komplisert.

I forbrenningskammeret oksideres pellets med en viss mengde luft for å danne karbonmonoksid og metan. Deretter stiger den brennbare og varme gassen gjennom gassrøret inn i det komplette oksidasjonskammeret. Det komplette oksidasjonskammeret består av en spesiell jernadapter og et glassrør. Den nedre adapteren har en gassledning og kanaler for innsuging av atmosfærisk luft. Gassene blandes i et glassrør og oksidasjonsprosessen tar slutt. Det vil si at det kommer karbondioksid og vanndamp ut av glassrøret. Den endelige oksidasjonsprosessen er en vanlig flamme.

Brennkammeret har også tilleggsinnretninger for jevn drift av skorsteinsbrenneren.

Enhetene er to rør. Det ene røret er en varmgassoppsamler, og det andre røret er for oppvarming av atmosfærisk luft. Det andre røret når ikke enden av gassledningen og er et ekstra middel for å antenne gassblandingen i hele oksidasjonskammeret. Enkelt sagt er det andre røret som en tent lighter under et glassrør.

Og alle disse prosessene pågår.

 

Sikkerhet!

 

Man trenger bare å slippe eller knuse glasset, en av prosessene vil bli avbrutt og flammen slukkes umiddelbart.

Trepellets krever heller ikke spesielle oppbevaringsbeholdere og er ikke brennbare.

10% discount - code: 2024.04

bottom of page